Erica Färkegård, verksamhetschef för Hela Människan Sala-Heby.
Secondhandbutik i Sala.
Secondhandbutik i Sala.
Secondhandbutik i Sala.
Secondhandbutik i Sala.
Secondhandbutik i Sala.
Secondhandbutik i Sala.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Lagerlokalen för secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.
Secondhandbutiken i Heby.

Individfokus i Sala och Heby

Hos Hela Människan Sala-Heby sätts individen i fokus. Den psykiska ohälsan upplevs som stor och ökande i området. Mycket görs redan idag och många idéer finns på vad som kan göras för att vända utvecklingen.

Hela Människans verksamhet i Sala och Heby består idag av två secondhandbutiker med café och en besökslägenhet för anhöriga till intagna på anstalten Salberga.

Målet med secondhandbutikerna är att erbjuda arbetsintegrerade insatser till människor som av olika anledning står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

  • Vi har 18 anställda och just nu har vi även 22 personer som deltagare. Exempelvis under år 2018 gick fem av våra deltagare till arbete, något vi är mycket glad för. En del av våra deltagare är här på arbetsprövning för att på så sätt bedöma vilken arbetsförmåga de har. Det kan vara människor som kommer tillbaka från en sjukdom, långtidsarbetslöshet, samhällstjänst, nya i Sverige eller har precis kommit ur ett missbruk. Varje människa är unik och det återspeglar också vårt arbetssätt. Vi arbetar salutogent*, vilket innebär att vi försöker se det friska hos varje individ och utgå ifrån detta, förklarar verksamhetschef Erica Färkegård.

Tiden som en person är deltagare hos Hela Människan Sala-Heby varierar mycket. De flesta stannar runt tre-sex månader, några längre och några bara några få veckor.

Många lever i psykisk ohälsa idag
Erica upplever att psykiska ohälsan är stor i Sala och Heby, kanske främst bland yngre:

  • Det märks av i vår verksamhet att en del människor kämpar med sin psykiska ohälsa. Det kan handla om långa depressioner och ångest ofta i kombination med olika diagnoser som sätter käppar både i livet och arbetslivet.

Erica berättar att personal och deltagare erbjuds olika typer av samtalsstöd, dels genom uppföljande samtal med henne som verksamhetschef, eller med samtal med sina handledare. De erbjuder även anställda och deltagare att få boka in samtal med diakoner på arbetstid. Detta sker i samarbete med Svenska kyrkas pastorat i området; Sala-Norrby-Möklinta och Västerlövsta i Heby.

Stor förståelse bland personal och deltagare för att man har sämre dagar
Erica berättar att det finns en stor acceptans bland personal och deltagare om att man får må dåligt:

  • Det är accepterat att ha en dålig dag. Ofta brukar personen som mår dåligt säga till vid morgonmötet så att vi andra förstår och därigenom underlättar. Vi tillsammans försöker hitta ljuspunkter att fokusera på.
  • Ibland hjälper det att man blir lyssnad på och inte behöver bära sina tankar ensam, då har vi jättefin lyhörd personal som är där. Man ska vara respekterad och accepterad precis som man är hos oss.

Försäljningen gör att man kan arbeta socialt
Mycket av verksamheten hänger på att försäljningen i secondhandbutikerna och cafét. Försäljningen har minskat radikalt i Heby 2018, vi får hoppas att det blir en vändning.

2017 tvingades åtgärder att vidtas för att minska personalkostnader vilket innebar att fyra tjänster försvann och cafét i Sala stängdes.

  • Vår stora inkomstkälla är försäljningen av secondhandsaker och fika i våra två butiker, säger Erica Färkegård.

Hon berättar också att huvudmännen (kyrkorna), privata givare, fonder, anslag och ersättning från arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Heby även bidrar till verksamhetens drift. Tyvärr bidrar kommunerna inte med några fasta medel.

  • Vi hade verkligen behövt kommunerna i detta. Tyvärr upplever vi att kommunerna och samhället i Sala och Heby inte satsar så mycket på människor som lever i psykisk ohälsa.

Brinner för att göra något mer för psykisk ohälsa
Erica berättar om att man inom Hela Människan Sala-Heby brinner för att göra något mer för människor som lever med psykisk ohälsa. Erica har nyligen intervjuat deltagare som lever i psykisk ohälsa för att få reda på mer om vilket stöd de önskar. Hon hoppas kunna skapa verksamhet som återspeglar deras önskemål. Det svåra i ekvationen är att få ekonomi i det, inte minst eftersom den ekonomiska situationen redan är ansträngd som den är.

  • Vi har fått många värdefulla uppslag till insatser som vi verkligen vill göra om vi hittar en ekonomisk lösning på det. Det kan handla om att skapa ett journummer, där någon som ”man” känner svarar. Eller ett digitalt forum där deltagare kan chatta med andra personer som befinner sig i liknande livssituation. Några har handgripligen bett mig att åka hem till dem och dra dem upp ur sängen. Alla dessa förslag är något vi vill göra något med, men just nu vet vi som sagt inte hur vi ska få någon ekonomi i det. Jag hoppas och tror att psykisk ohälsa kommer ännu mer på agendan, till den dagen hoppas vi ha en ekonomisk lösning som håller, säger Erica med eftertryck.

Ungdomscafé och andra idéer
Erica drömmer om ett härbärge eller annat typ av boende för främst ungdomar, då möjligheterna för att få en bostad för yngre personer i Sala eller Heby är svåra för de allra flesta, ännu svårare om du befinner dig i en utsatt livssituation av något slag. Det har funnits hemlöshet bland deltagare som samtidigt har gjort sin arbetsprövning.

Erica berättar även om ett annat uppslag de har funderat på. Nämligen ett ungdomscafé i Heby . I och med att secondhandbutiken stänger klockan 16.00 på fredagar och 14.00 på lördagar så finns möjligheten att ha ett kvälls/nattöppet café i lokalerna.

  • Jag hoppas kunna finna något sätt att nå alla de ungdomar som idag driver runt i Heby. Idag samlas de ofta vid bensinmackar eller på andra ställen utomhus, ofta med sina EPA-traktorer. Tänk att få förvandla vårt café här i Heby till ett ungdomscafé som håller öppet sent på helgerna. För tillfället har vi inte riktigt musklerna rent ekonomiskt och personalmässigt, men jag drömmer om det, avslutar Erica.

Text och foto: Daniel Ryderholm

* Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Fakta: Wikipedia.

Vi har träffat verksamhetschef Erica Färkegård som berättar Hela Människan Sala-Hebys verksamhet:

Publicerat av Hela Människan Måndag 11 mars 2019