Knut "Sid" som ofta besöker Hela Människan Ria Säffle.
Några av besökarna hos Hela Människan Ria Säffle.
Rialokalen i Säffle.
Hela Människan Ria Säffle hittar du på Västra Storgatan 8.

Jag måste välja min son Loke!

En av Hela Människan Ria Säffles glada besökare är Knut, 56 år eller Sid som han också kallas. Han kämpar med att bli fri från drogerna och att få träffa sin fyraåriga son Loke.

  • Jag har ADHD, eller turbo som jag kallar det. Jag har haft problem med missbruk under hela mitt vuxna liv. Jag har missbrukat amfetamin i trettio år.

Knut berättar att han började först med alkohol och lättare droger. Men när han var runt 21-22 år och hamna i fängelse blev han introducerad till amfetamin:

  • Första dosen var som att besöka Gud för mig. Efter denna gång blev det min drog.

Knuts barndom var problematisk, han kom tidigt i kontakt med det sociala och polisen:

  • Jag kom i kontakt med polis och brandkår redan som 6-7 åring när jag tände fyr på en lastbrygga tillhörande en butik. Sen redan vid 9-10 års åldern började jag sniffa bensin och lim.

Tog sig ur drogerna men fick ett återfall
Trots den trassliga starten och tidiga introduceringen i tyngre droger så tog sig Knut ur missbruket efter att ha genomfört många program via Högsboanstalten.

  • Efter jag kom ut, köpte jag mig en enkel till Säffle och här lyckade jag hålla mig ren tills att jag hamna i en depression och fick återfall.

I samband med återfallet hände det andra tragiska saker som gjorde att Knut förlorade vårdnaden om sin son som i dagsläget är fyra år gammal.

  • Nu kör jag på antabus* under minst ett halvår. Jag hoppas träffa min son inom tre månader igen. Mitt mål är att bli felfri, drogfri och att fokusera på min son.

Just nu bor Knut i ett boende som han inte riktigt trivs med, främst för att många boende missbrukar kraftigt, något som är svårt när han kämpar för att komma ifrån drogerna:

  • Men jag måste välja min son Loke, det ger mig kraft, avslutar Knut.

Text och foto: Daniel Ryderholm

*Antabus är ett avvänjningsmedel vid alkoholberoende. Om du dricker alkohol när du tagit Antabus uppstår en rad mycket obehagliga symtom som kraftig rodnad i ansiktet, dunkande huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och känsla av andnöd. Fakta: FASS.