Release för nya barnstödsmaterialet

Nu släpper Hela Människan sitt nya barnstödsmaterial Lina och Linus!
Välkommen till en eftermiddag med barn i fokus!
Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?

Den 22 maj klockan 13.00 – 16.00 i Göteborg, Kungsgatan 45, blir det släppfest för det nya materialet.
Sång med Hanna Harvigsson ”Hanutten”, föreläsning av Anna-Carin Magnusson, invigning och mingelmat, Hela Människans generalsekreterare Mia Nilson m.m.

13.00 Inledning och välkommen
13.15 I känslohavet med Hanutten
13.40 Föreläsning av Anna-Carin Magnusson.
Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna.
14.40 Fortsättning av ”Hanutten”
15.00 Invigning av Lina och Linus – Hela Människans
barnstödsmaterial med mingelmat.
Mia Nilson generalsekreterare Hela Människan
Marie Zingmark Huld, Lisbet Flank författare till Lina
och Linus med flera.

För program och mer info klicka här. 

Anmälan sänds senast den 10 maj till: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se