Vernissaget 8 december 2018.
Anders Standing och Marja Hallstensson.

Marjas målare i Karlstad

Hos Karlstads kyrkliga stadsmission har tio gäster målat tillsammans med konstnären Marja Hallstensson under tre veckor och tavlorna visas nu på stadsmissionen fram till jul.

Karlstad kyrkliga stadsmission är oas för människor som lever i en utsatt livssituation. Normalt sett möts människor här för medmänsklig omtanke, rena kläder och något att äta. Projektet Marjas målare är början på ett längre arbete där syftet är att stärka besökarnas självkänsla, självförtroende och självbild. Genom projektet ges även besökarna en helt ny konstnärlig dimension av livet.

Karlstads kyrkliga stadsmissions verksamhetschef Marie Björklind och konstnären Marja Hallstensson började samtala spontant en vårdag under en tågresa och det ledde fram till projektidén:

  • Vi började samtala om hur man kan göra något konstnärligt med gästerna som vi har på Stadsmissionen. Vi fick med oss Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan och det ledde fram till Marjas målare, förklarar Marie.

En av tavlorna som deltagarna har målat.

Mött otroligt mycket kärlek
Marja upplever att hon har mött otrolig mycket kärlek och fantastiska men också tragiska livsöden när hon har lett målningen på Stadsmissionen.

  • Jag har nog lärt mig mer om livet än vad de har gjort om målning. Varje person har fått måla som de känner för, fokus har inte varit att lära ut målningsteknik utan det kreativa skapandet, förklarar Marja.

Marja upplever att hon verkligen har fått möta människor som har gått i ”livets skola”:

  • Jag önskar alla fick samma möjlighet som jag att möta den kärlek som jag har fått här.

Marja upplever att ibland samhället målar upp en svartvit bild av människor som lever i en utsatt livssituation.

  • Det är inte vi och dom, det är inte heller de onda eller de goda, vi är alla människor och vi får vara som vi är, fördjupar Marja.

Under tre höstveckor har tio personer deltagit, några har varit med alla gånger medan andra ha varit med sporadiskt. Marja och hennes konstnärer har mötts tre dagar i veckan mellan kl. 10.30-12.45 och då har deltagarna även hunnit äta och umgås tillsammans. Vernissage hölls lördagen den 8 december i Stadsmissionens lokaler och dit kom ett femtital konstintresserade besökare.

Text och foto: Daniel Ryderholm