Medmänsklig värme i Köping

Hela Människan Köping har öppen verksamhet (Ria), secondhandbutik samt en vårdmottagning i samarbete med Landstinget och Köpings kommun.

Den öppna verksamheten syftar till att vara en mötesplats för människor som lever i en utsatt livssituation. Det kan handla om människor i ett aktiv missbruk eller att man har lämnat det bakom sig och/eller psykisk ohälsa och ensamhet.

– Här kan vi erbjuda frukost och lunch till en billig penning. På fredagar har vi trerätters lunch för 30 kronor. Vi tycker det är viktigt att ta en mindre summa för det vi serverar, ungefär samma summa som det kostar att göra det själv hemma. Det handlar om många upplever en stolthet att själva få betala för sig. Men också om att vi som ideell organisation ska inte underlätta ett missbruk genom att ge större ekonomiskt utrymme för att inhandla alkohol eller andra droger, förklarar verksamhetschef Anders Bastås.

Verksamhetschef Anders Bastås.

Han fyller samtidigt i och säger det inte är någon strikt regel. Är någon hungrig och saknar pengar någon gång så kan Hela Människan Köping göra ett avsteg från detta. Det viktiga är att gratisätande inte sätts i system.

Förutom frukost och lunch finns även möjlighet att duscha, tvätta kläder, låna telefon och få hjälp/stöttning med olika myndighetskontakter.

– Du kan också komma hit och spela biljard och samtala med andra gäster. Om du vill finns möjlighet till samtal med mig eller någon annan i personalen, säger Anders.

Många är nyktra men fortsätter komma för sammanhållningen
Ungefär hälften av besökarna är människor som tidigare har haft en missbruksproblematik men nu är nyktra. De kan ha levt ett hårt liv där relationer till släkten har blivit dålig.

– Vår verksamhet här kompenserar lite grann för familjen i och med att så många har besökt oss under många år. Många av besökarna känner varandra och oss i personalen väl. De kommer antagligen både för den goda stämningen som råder här och för att träffa sina vänner, beskriver Anders.

Anders fortsätter att berätta att man tyvärr har haft en period av många dödsfall bland besökarna. I år har man haft flera stycken och under 2017 fem. När någon går bort har verksamheten även en minnesstund kort efter begravningen. Om möjligt bjuds anhöriga till den bortgångne in, vilket har varit väldigt uppskattat.

Vårdmottagning på tisdagar
Varje tisdag mellan klockan 10.00-12.00 hålls vårdmottagningen som finns i samma lokaler som den öppna verksamheten öppen. Dit kan man vända sig för bland annat få sår omsedda, rådgivning, recept på medicin eller få en remiss till specialistsjukvården. Vårdmottagningen vänder sig till dem som av olika anledningar har problem att besöka en vanlig vårdcentral. Personalen som besökarna möter är alltid densamma, vilket upplevs som positivt av besökarna. Det är landstinget tillsammans med kommunen som bekostar vårdmottagningen.

– Många gånger upplever våra besökare att väntetiden på vårdcentralen är lång och att man ofta blir uttittad av de andra i väntrummet. Det kan också finnas gånger de blir illa bemötta i vården. En annan viktig del är att de faktiskt inte har råd att gå på läkarbesök, eller åtminstone inte prioriterar det. Här kostar besöket inget och du får även medicinerna gratis. Naturligtvis skriver vi inte ut smärtstillande mediciner på grund av risk för missbruk, förklarar namn efternamn som är läkaren som besökarna möter i Köping.

Tänder och fötter
Anders berättar att han tidigare mötte på personer som lidit länge innan de sökte vård, nu är detta problem betydligt mindre. Det som fortfarande är ett hälsoproblem bland besökarna är tänder och fötter. Många har varit hemlösa eller inne i aktivt missbruk under många år och det har satt sina spår på både tänder och fötter:

– Vi har ingen lösning för tandvården men vi hoppas kunna utveckla någon typ av fotvård för våra besökare. Jag tror också att genom att ge fotvård till våra besökare så blir steget till övriga vården lägre. Det leder till bra samtal tror jag, säger Anders.

Bland den övriga servicen som Hela Människan i Köping erbjuder sina besökare finns hjälp/stöttning vid olika typer av myndighetskontakter, så som Arbetsförmedling, Försäkringskassan och mer avancerad vård. Många av besökarna får också hjälp med att betala räkningar då de kanske saknar datorer eller kunskap i hur banksystemen fungerar.

– Man kan säga att det vi hjälper till med är valda delar av vad en god man brukar göra. Fast inte formaliserat på något sätt, förklarar Anders.

Vid sidan av allt som görs har Hela Människan i Köping ett så kallat ”Leaderprojekt” som går ut på att ta tillvara på mat med kort hållbarhet från livsmedelsbutiker. Maten förädlas sedan till matlådor som delas ut på fredagar till människor som har svårt att få pengarna att räcka.

– Många besökare uppskattar också våra utflykter mycket. Vi har bland annat anordnat fisketur och bowling avslutar Anders.

Text och foto: Daniel Ryderholm