Välkommen till DeLa-butiken

Hela Människan Jönköpings DeLa butik blev vinnare av klimatpriset 2018!

Stort grattis säger vi till DeLa butiken i Jönköping som utsågs till vinnare av klimatpriset 2018 av klimatrådet i Jönköpings län .

Varje år sedan 2012 har invånarna i Jönköpings län chansen att nominera en person, organisation eller företag som gjort ett särskilt gott energi- och klimatarbete. Klimatpriset är Jönköpings läns största och mest prestigefyllda pris. I år har ett 20-tal nomineringar kommit in på klimatsatsningar runt om i länet. DeLa butiken utsågs som vinnare av Klimatrådet och tilldelades Klimatpriset den 19 september på SPIRA i Jönköping, som höjdpunkten under Klimatveckan 2018.

Klimatrådets motivering till priset lyder:

Med sin satsning ”DeLa – Diakonalt Effektivt Livsmedelsansvar” tar Hela Människan hand om livsmedel som annars skulle gått till svinn i matbutiker i Jönköpingstrakten. Maten säljs till en billig peng – och det finns möjlighet för personer med begränsad ekonomi att ansöka om medlemskap för att på så vis handla till reducerat pris. Satsningen bidrar till att minska på matsvinnet, som bidrar stort till klimatutsläpp. Butiken delar även ut matkassar via diakonal verksamhet.

Att ta tillvara på resurser är egentligen i grund och botten sunt förnuft – men att det även kan bidra till en ökad miljömedvetenhet och en förändrad syn på livsmedel och matsvinn är att se som en insats för klimatet. DeLa-Butiken skapar dessutom mening och sysselsättning för personer i samhällets utkant, butiken bedrivs helt ideellt.

Läs mer om Hela Människan Jönköpings verksamhet på: www.helamanniskan.se/jonkoping