Från vänster: Medarbetarna Sofia, Mia, Bob, Kicki och Britt.