Från vänster: Tilförordnad verksamhetschef Britt Johansson och ordförande Inge Andersson.
Från vänster: Medarbetarna Sofia, Mia, Bob, Kicki och Britt.
Riagården i Karlskoga.
Riagården i Degerfors.
Vardagsrummet på Riagården i Karlskoga
Köket i Karlskoga.
Härbärget i Karlskoga.
Härbärget i Karlskoga.
Härbärget i Karlskoga.
Härbärget i Karlskoga.
Riagården i Degerfors.
Riagården i Degerfors.
Jannelundsgården.

Hela Människan möter socialt utsatt situation i Karlskoga och Degerfors

Hela Människan Karlskoga Degerfors driver två öppna Riaverksamheter samt har ett härbärge och flera stödlägenheter. Den sociala situationen i kommunerna är ansträngd med många unga människor som är inne i ett narkotikamissbruk.

Vi har hälsat på både i Degerfors och i Karlskoga. Trots det socialt tuffa klimatet möts vi av en fantastisk varm stämning bland besökarna.

Riagårdarna
Riagården i Degerfors är inhyst på Storgatan 8, en gammal butikslokal centralt i staden. I Karlskoga har man en barackliknande byggnad som ligger på Värmlandsvägen 27 A, mitt mellan en bensinmack och järnvägsrälsen.

– Ofta kommer det 5-10 personer på frukost varje morgon i Degerfors, men ibland är vi uppåt 20 personer här. I Karlskoga har man ungefär det dubbla antalet besökare. På Ria möts människor som bara njuter av en god frukost/lunch och eller som befinner sig i en utsatt livssituation, exempelvis på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Tyvärr allt oftare i kombination, säger Britt Johansson, tillförordnad verksamhetschef.

Britt berättar att det har skett en förändring av vilka som söker sig till de två Riagårdarna. Om man går tillbaka 5-10 år var besökarna främst äldre män med långvarigt alkoholmissbruk. Idag är gruppen yngre (cirka 25—45 år) och blandmissbrukare den dominerande gruppen:
– Tyvärr ser vi många unga, både kvinnor och män, som lever i en utsatt livssituation framförallt i Karlskoga. Det är många runt 20 år och yngre som tar olika narkotiska preparat. Flera av dem har vi kontakt med, men de flesta håller sig här ifrån av olika anledningar. Framförallt tror jag det handlar om att de ännu inte känner av det negativa med missbruket.

Mer hotfullt klimat
Britt berättar att den utmanande situationen i framförallt Karlskoga har eskalerat den senaste tiden. Det finns också ett mindre antal mycket tungt missbrukande människor som besöker Riagården, några av dem har också skapat stora ordningsproblem och hotat både gäster och personal.

– Vi är inte skraja, men klart oroade av situationens allvar. Jag litar på att övriga gäster och personal rycker in ifall hoten blir mer konkreta. Och egentligen, vem ska de bli arga på? Vi, som faktiskt finns till för dem som har en besvärlig livssituation? säger Britt frågande.

Britt berättar att hon ibland upplever arbetet som att vara en ”morsa”, där man får både ställa krav och ge villkorslös kärlek. Hon har en hel del erfarenhet av just moderskap i livet, då hon har sex egna barn, 18 barnbarn och nio barnbarnsbarn. Idag är hon tillförordnad verksamhetschef, en tjänst hon har helt ideellt, då ekonomin inte riktigt tillåter någon anställd verksamhetschef ännu.

– Vi var mycket illa ute ekonomiskt för några år sedan. Vi var nära konkurs. Men kommunen sa ”- Nej, nej, vi måste ha er kvar”. ”- Då behöver vi hjälp” svarade vi. De ställde upp med hjälp och likaså Hela Människan Sverige gav ett lån för att överbrygga de akuta ekonomiska problemen vi hade då. Nu har vi kommit långt på vägen till stabilitet, men vi är inte riktigt där ännu, beskriver Britt.

Det som saknas är främst att få till en heltidstjänst för verksamhetschefen. Något som planeras till hösten år 2018.

Givmildhet på båda orterna
Både Karlskogaborna och Degerforsborna delar gärna med sig till verksamheten, främst kläder för kallare klimat.

– Vi har också fått en hel del penninggåvor vilket är viktigt. Det gör att vi kan fortsatta satsa och utveckla verksamheten till det bättre, säger Britt.

Hon tycker att kyrkorna gör mycket bra men efterlyser ändå ett större engagemang bland huvudmännen (medlemskyrkorna) på orten. Det är ett 10-tal volontärer som kompletterar de 14 medarbetarna. De flesta medarbetare har någon typ av anställningsstöd, exempelvis lönebidrag, arbetsträning med mera.

Mycket bra samarbete med kommunen
Samarbetet med både Karlskoga och Degerfors kommun är mycket bra. Även samarbetet med andra instanser som Arbetsförmedlingen fungerar mycket bra.

– Just nu upplever vi att det inte kan bli mycket bättre egentligen. Kommunerna uppskattar verkligen den insats vi gör, vilket ger råg i ryggen, säger Britt.

Läger och andra insatser
Precis som på andra Rior finns förutom frukost och lunch även möjlighet till stöd vid myndighetskontakter och vården, möjlighet att duscha och tvätta kläder/få nya kläder. Varje sommar brukar man även ta med besökarna på ett veckolångt läger.

– Nu i sommar (16-29 juni) går bussen till Skagens strand med cirka 16 besökare samt personal och volontärer, berättar Britt.

Besökarna betalar 100 kronor per dag, resten står Hela Människan Karlskoga Degerfors för. Själva lägret kostar cirka 80 000 – 100 000 att genomföra. Det är mycket pengar men också en viktig insats för människor som annars har få möjligheter till positiva och nyktra upplevelser och resor i livet.

Härbärget
Härbärget består av fyra rum och kök, det finns plats för två kvinnor och fyra män samt rum för personalen. De boende skriver in sig mellan klockan 18.30-19.00 och har de någon alkohol eller droger måste de lämna ifrån sig detta, då inget sådant får intas på härbärget. Det serveras sedan kvällsmat och finns möjlighet att ta sig en dusch. På morgonen klockan åtta måste man checka ut från boendet. Genom externa hyresvärdar hyr man också lägenheter som används som stödboenden för människor i utsatta livssituationer. De boende får daglig tillsyn, samtal och hjälp med sjukvårds- och myndighetskontakter om så behövs.

– Det är tyvärr en jättestor bostadsbrist i Karlskoga och Degerfors vilket gör att hyresvärdarna inte gärna hyr ut till oss. Det finns en rädsla för att det kan bli stökigt. Detta har bland annat lett till att de som bor i våra stödbostäder inte får ta emot några gäster, utan bara kan sova där själv.

Britt berättar att det finns hemlösa i båda kommunerna.
– De flesta hittar boende hos kompisar eller hyr något tillfälligt, men varje natt är det alltid någon som sover ute, avslutar Britt.

Text och foto: Daniel Ryderholm