Från vänster: Behandlingsassistent Jonas Nilsson. Verksamhetsansvarig/husmor Solbritt Mellembråten. Behandlingsassistent Annika Väfors.