Mimmi Edin är projektledare för Hela Människans projekt ”Kyrkligt Entreprenörskap”.