Deltagarna under utbildningsdagen den 18 oktober, 2017.