Från vänster: Konsulenterna Staffan Lundin, Harriet Holmgren, Jörgen Filipsson och Monica Värmå.