Bordsspel och pussel till mycket bra priser.
Översiktsbild av övre plan. Kassan till vänster.
Kläder på övre plan.
På övre plan finns "Sport och fritid"
Även elektronik och musik finns på nedre plan.
Köksavdelningen finns på nedre plan.
På undervåningen hittar du bland annat prydnadssaker och möbler.
Caféet.
Här kan man lämna sin gåva till secondhandbutiken.
Gåvomottagningen.
Skylt utanför ingången.
Från vänster: Konsulenterna Staffan Lundin, Harriet Holmgren, Jörgen Filipsson och Monica Värmå.
Leksaker. (Stuvsta)
Ännu mer barnkläder i butiken i Stuvsta.
Secondhandbutiken i Stuvsta har enbart kläder och andra saker till barn.
Skohyllan i Stuvsta-butiken.
Välkommen till Stuvstas nya secondhandbutik på Stationsvägen 25. Här hittar du det mesta som barn behöver kläder, skor, tyger, böcker, stolar, vagnar….

Stöd, matchning och att få utvecklas i sin egen takt leder till arbete!

I Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salems secondhandbutik finns ett femtiotal deltagare inom olika former av arbetsträning och inom stöd & matchning. Genom handledning av fem konsulenter och flera arbetsledare har man skapat en miljö som gör att människor som är långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att utvecklas och förhoppningsvis ta sig vidare till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Hela Människans secondhandbutik i Tumba centrum öppnade 2010 och är en oas som många har hittat till. Hit reser man långväga för att göra secondhandfynd och bidra till den sociala verksamheten. Under året (2016) var det cirka 50 000 betalande kunder och man sålde bland annat 40 000 damplagg och 21 000 barnplagg. Caféet har haft 19 000 betalande kunder som bland annat köpt 9000 koppar kaffe.

Den 16 maj 2017 slogs dörrarna även upp till Stuvstas coolaste secondhandbutik, där du kan hitta det mesta barn behöver; kläder, skor, tyger, böcker, stolar, vagnar och mycket mer.

När ”Aktuellt i Hela Människan” kommer på besök är butiken i Tumba stängd för kunder, fast det är full aktivitet ändå. Lastbilen som åker över nästan hela Stockholm och hämtar upp saker som människor har skänkt, kommer fullastad till lastkajen. Dessutom är flera privatpersoner på plats med fullpackade bilar med saker som de skänker till verksamheten.

När du kommer in i secondhandbutiken känns det mångt och mycket som en vanlig butik med kläder och saker upplagda i en fin ordning, det som skiljer är bland annat priset, som bara är en bråkdel av vad man får betala för nya saker.

– Även om vi siktar på lönsamhet inom verksamheten är det inte därför vi driver våra två secondhandbutiker. Vi gör detta för att människor ska få utvecklas och lättare hitta ett arbete i slutändan. Secondhandbutiken är helt enkelt ett verktyg för att ha arbetsintegrerade arbetsplatser, säger Lauretta Gfrörer som är biträdande verksamhetschef och personalansvarig.

Lauretta fortsätter berätta att tanken är inte att alla som kommer till secondhandbutiken ska vara kvar. Det behöver vara ett ständigt flöde ut på den reguljära arbetsmarknaden. Genom praktik, arbetsträning eller andra arbetsintegrerade insatser får människor värdefull kunskap som är attraktiv på arbetsmarknaden. Samtidigt ger vinsten som secondhandbutikerna genererar möjlighet att Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem kan bedriva den öppna verksamheten, Riagården, stödgrupper och annan social verksamhet.

Hela verksamheten genomsyras av en salutogen kultur och ett salutogent ledarskap. I korta drag handlar det om att utgå från det friska hos varje individ.

En arbetsintegrerad arbetsplats
Genom avtal med Arbetsförmedlingen tillhandahåller Hela Människan arbetsträning, förstärkt arbetsträning och stöd & matchning. Vid sidan av detta har man också samarbete med frivården som gör att människor kan göra sin samhällstjänst här.

Ungefär ett femtiotal deltar, varav ett trettiotal i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning, resterande finns främst inom stöd & matchning (cirka 20 personer).

Idag när ”Aktuellt i Hela Människan” kommer på besök är det måndagsmöte i konsulentgruppen som består av Harriet Holmgren, Carl-Johan Rapp Freed, Jörgen Filipsson, Monica Värmå och Staffan Lundin.

Från vänster: Konsulenterna Staffan Lundin, Harriet Holmgren, Jörgen Filipsson och Monica Värmå.

De berättar att arbetstiden som deltagarna inom de olika arbetsträningsformerna har, varierar. Allt från någon timme om dagen till heltid.

– Det kan också variera under tiden de är här, då vi prövar och ser om arbetstiden är lämplig, eller om den kanske ska justeras åt något håll. Vi har ofta uppföljningssamtal med deltagarna för att säkerställa att det flyter på som det ska, beskriver Harriet Holmgren.

Många får språkträning parallellt med arbetet de har.

– Det kan handla om att de får arbeta tillsammans med en annan deltagare som kan deras språk, som på så vis kan lära ut svenska utifrån arbetet inom secondhandbutiken. Men även vi som inte kanske kan språket hjälper till och uppmuntrar till att alla ska lära sig mer svenska. Det går ofta väldigt fort för dem att komma in i både svenskan och arbetet, beskriver Jörgen Filipsson.

Stöd & matchning
Syftet med stöd & matchning är att man så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller börja studera. Här finns möjligheter att utvecklas i egen takt, få stöd att sätta upp mål och praktisk kunskap om att nå målet. Alla får en konsulent som kontaktperson och man arbetar både individuellt och i grupp.

– Vi lär ut hur man bland annat skriver ett CV och personligt brev, sen stöttar vi genom att hitta en praktikplats, kanske här på secondhandbutiken eller inom någon annan sektor som de är mer intresserade av, beskriver Monica Värmå.

Många av dem som kommer till stöd & matchning är mer eller mindre långt ifrån arbetsmarknaden, det kan handla om att man har varit långtidssjukskriven, långtidsarbetslös, har låga svenskkunskaper, eller att man bara har några år kvar till pensionen. Ibland är det en kombination av fler saker som gör att det är extra svårt att hitta ett arbete.

Deltagarna kommer tre gånger i veckan (totalt åtta timmar i veckan) för olika insatser inom stöd & matchning.

– Deltagarna får stöttning i att söka arbete, praktik eller utbildning. Många gånger har de en önskan om att göra praktiken hos oss, då försöker vi göra det möjligt. Just nu har jag flera som praktiserar tillsammans med oss som främst arbetar med transport (hämtning och lämning av saker), säger Staffan Lundin.

Deltagarna är inskrivna i tolv veckor och i vissa fall förlängs denna period med tolv eller 24 veckor till.
– Vi har ett åtagande från Arbetsförmedlingen om att dokumentera och hålla regelbundna uppföljningssamtal med deltagarna. Ibland har vi även trepartsmöten där deltagare, någon konsulent från oss och Arbetsförmedlingens handläggare är med, beskriver Harriet Holmgren.

Konsulenterna beskriver att de ofta har ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen. De upplever att det är allt oftare som kontorens handläggare inte hinner engagera sig fullt ut i deltagarna som kommer till stöd & matchning eller arbetsträning:

– Vi upplever att många individuella handläggare är otroligt engagerade, men Arbetsförmedlingen verkar vara i ständig förändring vilket kan göra det svårt för både handläggaren och oss som konsulenter. Vi upplever att det fungerar bäst när vi får träffa handläggaren och deltagaren tillsammans, säger Monica Värmå.

Fyra spår i stöd & matchning
Arbetsförmedlingen har delat in stöd & matchning i fyra spår, som avgör hur långt eller nära ifrån den reguljära arbetsmarknaden som deltagaren befinner sig. (1. Grundläggande stöd och matchning, 2. Grundläggande stöd och matchning med språkstöd, 3. Förstärkt stöd och matchning eller 4. Förstärkt stöd och matchning med språkstöd). De förstärkta spåren innebär bland annat att man kanske saknar gymnasieutbildning, att man har haft många perioder av arbetslöshet, kan ha ett extra behov av få rutiner i vardagen eller att man befinner sig i psykisk ohälsa.

Ersättningen som Hela Människan får styrs av Arbetsförmedlingen och vilket spår som deltagaren befinner sig i. Genomsnittligt får man drygt 200 kronor per dag och deltagare.

– Vi får också en bonus om vi hjälper någon av deltagarna till ett fast jobb, berättar Jörgen Filipsson.
Många av deltagarna som befinner sig i någon av Arbetsförmedlingens spår kommer från det som tidigare kallades FAS3.

Trolla med knäna
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem har som mål att integrera människor på arbetsmarknaden och de har gott renommé inom kommunen. Detta gör att många väljer att lägga sin tid hos dem. De brinner också för att verkligen arbeta för och tillsammans med sina deltagare, en ambition som inte skulle gå ihop ifall man inte kunde ”trolla med knäna” och till viss del förlita sig på volontärer.

– Det kan dels handla om att vi konsulenter kanske får arbeta några timmar om det är mycket i secondhandbutiken, men också att vi engagerar vår övriga personal i exempelvis språkträningen. Sen har vi även volontärer som kommer in och är med vid gruppaktiviteter, utan detta flexibla arbetssätt skulle vi nog inte riktigt nå dit vi vill med arbetet, förklarar Monica Värmå.

Stödet som de ger inom stöd & matchning varierar stort utifrån deltagarnas olika situationer och behov. Vid varje gruppträff tas ett särskilt tema upp, till exempel: kommunikation, självbilder, sömn och stress, inför arbetsintervju, personliga egenskaper och marknadsföring. Ämnena kopplas till olika arbetssituationer och i gruppen får deltagarna samtala och reflektera.

– Vår ambition är att var och en ska gå härifrån stärkta och känna att de har den energi och de kunskaper som behövs för den egna fortsatta planeringen. I bästa fall påbörjar man ett arbete eller en utbildning direkt efter avslut här, berättar Harriet Holmgren

Det är en väldigt heterogen grupp, där människor från olika länder, religioner och åldrar möts.
– Vi har deltagare från 19-20 år upp till nästan pensionsåldern. Det är kul att se att många har fått kontakt med varandra och att vänskapsband har knutits, beskriver Monica Värmå

En del deltagare kan ha en rejäl uppförsbacke när de kommer till stöd & matchning. Dels kan många ha varit socialt isolerade en längre tid på grund av dålig ekonomi, språksvårigheter eller andra hinder.
Vi märker ändå att möjligheten att få tillhöra ett sammanhang och ha någonstans att gå på dagarna, ger resultat. Även om de inte får ett arbete direkt så ökar chanserna och framförallt mår de bättre, beskriver Harriet Holmgren.

Deltagarna har individuella samtal som ibland går utanför direkt jobbsökande, det kan handla om att förstå samhället för någon som är ny i landet, men också att hjälpa till att lotsa dem vidare till exempelvis försäkringskassan eller andra instanser.

Nebil
På golvet träffar vi Nebil som är i femtioårsåldern och har bott i Sverige sedan 1975. Han är kristen ortodox Syrian och bodde tidigare i Turkiet. Han har en familj med fru och fem barn. Just nu gör han en arbetsträning hos Hela Människan:

– Jag har varit utan arbete i tre-fyra år innan jag kom hit. Tidigare arbetade jag inom transport, där företaget jag arbetade för hyrde ut tält, stolar, bord och andra saker till partyn och liknande tillställningar. Tyvärr hade de inte råd att ha mig kvar.

Nebil har arbetat i transporten men kände av ryggen, så nu arbetar han främst med att plocka upp varor i butiken:

– Jag trivs väldigt bra här, det är fint folk här. Alla är trevliga och arbetsuppgifterna är roliga. Så klart önskar jag att jag fick ett riktigt jobb efter arbetsträningen, dels för att det är ganska kämpigt att leva på det aktivitetsstödet som jag får (cirka 10 000 kronor i månaden efter skatt). Vår familj har tur för min fru har ett riktigt jobb att gå till varje dag.

Fungera som en sluss
Förhoppningen är att arbetsträningen, praktiken, eller deltagandet i stöd & matchning ska leda till annat arbete eller studier.

– Det är därför det inte handlar enbart om hur man exempelvis lägger upp kläder på hyllan, eller svarar i telefon. Vi tänker på varje persons utveckling lika mycket. Förbereder dem för ett arbete på reguljära arbetsmarknaden. Vi har hela tiden tanken ”vad händer efter detta” med oss i planeringen, säger Harriet Holmgren.

Helt enkelt att få till en blomstrande secondhandbutik som ger ett överskott samtidigt som människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden får växa som individer i sin takt.

Text och foto: Daniel Ryderholm