Är alkohol skadligare för äldres hälsa?

Är alkohol skadligare för äldres hälsa? Den frågan har vi fått besvarad i den rapport som Hela Människan Sverige under 2016 tog fram i samarbete med forskare och med medel från Folkhälsomyndigheten. Rapporten ger en analys av kunskapsläget och belyser bland annat hur alkohol påverkar äldre på ett annat sätt än yngre, på grund av ändrade fysiska förutsättningar med exempelvis mindre muskelmassa, fler sjukdomar och intag av läkemedel.

Rapporten finns nu tillgänglig på hemsidan, under vårt projekt Äldres hälsa och alkohol. Den riktar sig till alla som har intresse att fördjupa sig i frågor kring äldres alkoholbruk och särskilt till den som vill vara ambassadör för projektet och medverka till att sprida Hela Människans budskap om ett gott åldrande – med guldkant utan riskbruk av alkohol.

Snabblänk till rapporten:
Är alkohol skadligare för äldres hälsa