Kommunalråd Per-Inge Lindén (MP)
Hela Människan Ria Karlstad ligger nästan mittemot järnvägsstationen, på Pihlgrensgatan 1
Hela Människan Ria Karlstad ligger nästan mittemot järnvägsstationen, på Pihlgrensgatan 1

Vintervärme i Karlstad

Vintervärme höll öppet från 5:e februari – 29 mars hos Hela Människan Karlstad, Pihlgrensgatan 1 i centrala Karlstad. Det är kyrkorna runt om i kommunen som driver Vintervärme tillsammans, i det Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad.

Mellan klockan 20.00– 07.00 kom cirka 20 personer varje natt för att få lite mat och möjlighet till vila i den tillfälliga värmestugan.

Kyrkorna i Karlstad har under en längre tid letat efter lämpliga lokaler för att kunna öppna ett härbärge för hemlösa i Karlstad under de kalla vintermånaderna. Det har varit svårt, bland annat på grund av de höga säkerhetskrav som ställs på en sådan lokal.

I början av april möttes företrädare från kyrkorna, Hela Människan Ria Karlstad och Karlstads Kyrkliga Stadsmission på Stadsmissionens café för att träffa kommunalrådet Per-Inge Lindén (MP), Aktuellt i Hela Människan var där och fick en pratstund med Per-Inge.

Per-Inge berättade att man har provat med systemet Bostad först, med några lägenheter. Utöver detta har kommunen 47 lägenheter där man som hemlös kan få ett eget kontrakt, samt 108 bostäder där den boende bor i andra hand och inte kan ta över kontraktet. Han talade om Härbärget som hade funnits för cirka 5-10 år sedan att det fanns delade meningar om hur det fungerade. Några menade att det var positivt i och med att det gjorde att det nästan alltid fanns någonstans att sova. Andra menade att det permanentade de utsattas livssituation, alltså att man kunde fortsätta använda droger och ändå ha någonstans att bo.

På mötet framkom det att Vintervärme hade fungerat bra trots ganska undermåliga lokaler. Det hade varit en otroligt god tillströmning på volontärer, närmare 70 stycken hade ställt upp för att få verksamheten att fungera.

Vintervärme är ett kyrkligt nätverk och man startade på eget initiativ.

Från kommunens sida tycker man främst att det är respektive lands sociala ansvar för EU-Medborgarna som kommer hit. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också varit pådrivande i denna fråga och ståndpunkt berättar han.

Text och foto: Daniel Ryderholm

 

Var med och bidra genom SMS!

Var med och stöd Hela Människan verksamheten i Karlstad, ge en gåva genom att skänka via gåvomodulen på: www.helamanniskan.se/karlstad. Det finns möjlighet till en gåva, men även minnesgåva för någon som gått bort, eller en hyllningsgåva till någon som fyllt år eller på annat sätt ska hyllas.

Du kan också skänka genom SMS, för 50 kronor skicka: HMKarlstad50 till nummer 72980

För att skänka 100 kronor skicka: HMKarlstad100 till nummer 72980

Skänk en gåva varje månad
Du kan också skänka varje månad genom SMS, för 50 kronor i månaden skicka Karlstadmånad50 till nummer 72980.

För att skänka 100 kronor i månaden skicka Karlstadmånad100 till nummer 72980