Från vänster: Föreståndare Torbjörn Mannehed, Lillan Löfgren och Marika Englundh.