Från vänster: Hyresgästen Jan-Olov ”Teda” Lindeborg och föreståndare Torbjörn Mannehed.