Från vänster: Kimmo Strand, Silvia Segerlund och Maria Flärdh.