Från vänster: Elisabet Nyström, Eva Platin och Kimmo Strand, verksamhetschef för Hela Människan Norrköping som står vid lådor som matkassemottagarna själva kan plocka ur.