Maria Flärdh, som har arbetat med att utreda förutsättningarna för att starta en social livsmedelsbutik.
Från vänster: Kimmo Strand, Silvia Segerlund och Maria Flärdh.
Utplockning av matvaror till Matbanken.
Matvaror som har skänkts till Matbanken.
Matvaror som har skänkts till Matbanken.
Matvaror som har skänkts till Matbanken.
Lastbilen som hämtar Matbankens varor.

Livsmedel för människor som lever i en ekonomiskt utsatt situation

Idén bakom Matbanken är väldigt enkel. Alla människor har inte mat för dagen, samtidigt som det finns livsmedel i överflöd som ofta slängs bort när bäst före datum är nära. Det kan även vara överskottspartier och bake-offbröd som är från gårdagen. Verksamheten bygger på matkasseutdelning till människor som lever i en utsatt livssituation.

Det är ett otroligt slöseri, med både resurser och med miljön. Hela Människan Norrköping har velat göra något åt detta länge därför har man sedan hösten 2016 undersökt möjligheten att starta en social livsmedelsbutik vid sidan om Matbanken som redan har varit igång i över tre år.

Vi har träffat Maria Flärdh som har arbetat med att utreda förutsättningarna för att starta en social livsmedelsbutik.

– Om vi tittar på bara Norrköping så finns här en stor marknad för en butik som säljer livsmedel till en låg penning. Vi har minst 8000 potentiella kunder, det kan handla om ensamstående föräldrar med en låg inkomst, fattigpensionärer, personer i etableringsfasen (nyanlända) och andra som lever i en ekonomisk kämpig situation, beskriver Maria.

Även Rädda Barnens siffor visar att andelen barn som växer upp i barnfattigdom i Sverige är runt 12 %. Det innebär att cirka 234 000 barn växer upp i familjer där man på grund av den dåliga ekonomin hamnar i ett utanförskap och saknar de möjligheter som alla barn borde ha. I en stor del av dessa familjer är en eller båda föräldrarna av utländsk härkomst.

Social livsmedelsbutik
Maria har vitt och brett försökt undersöka alla möjligheter till att starta en social livsmedelsbutik. Grundkonceptet är redan klart. Att sälja varor med kort hållbarhet eller att det på grund av något annat inte lönar sig att sälja i vanliga butiker.

– Det ska vara billigt, riktigt billigt. Man ska få väldigt mycket mat för sina pengar är själva tanken, beskriver Maria.

Alla ska vara välkomna att handla i butiken, dels de som vill stödja idén och bidra till en social verksamhet, men kanske framförallt för dem som lever på små resurser.

– Här tänker vi oss att vi kan ge medlemskap till personer som är i en ekonomisk utsatt situation och därmed erhåller den kraftiga rabatten, fortsätter Maria.

Just nu handlar det om att hitta lösningar för att starta. Det har varit och är flera utmaningar med butiken. Dels handlar det om att hitta rätt typ av lokal, gärna en nedlagd livsmedelsbutik som har t ex kylrum, diskar och så vidare. Sen får lokalen naturligtvis inte kosta för mycket i hyra. För att säkra kontinuitet och kvalitet behövs också viss anställd personal. All mat är tänkt att vara skänkt av livsmedelsbutiker och grossister men det krävs åtminstone en grundstomme av baslivsmedel för att kunderna ska tycka att det är värt att ta sig till butiken. Det är alltså flera delar som påverkar butikens resultat. Givetvis måste man också följa regelverket för livsmedelshantering, t ex obrutna kylkedjor.  De två största utmaningarna i Norrköping har hittills varit att hitta lämplig lokal och startfinansieringen.

– Jag tror vi behöver någonstans drygt 2 miljoner bara för att starta. Det är mycket pengar för en social verksamhet som vår, säger Maria.

I Norrköping står man just nu i valet och kvalet om man ska gå vidare med den sociala livsmedelsbutiken eller om man ska utveckla Matbanken, för att på ett enklare och mindre kostsamt sätt se till att tjänlig överskottsmat kommer människor i utsatta situationer till del.

Text och foto: Daniel Ryderholm

 

Var med och bidra genom SMS

Var med och stöd verksamheten i Norrköping, ge en gåva genom att skänka via gåvomodulen på: www.helamanniskan.se/norrkoping. Det finns möjlighet till en gåva, men även minnesgåva för någon som gått bort, eller en hyllningsgåva till någon som fyllt år eller på annat sätt ska hyllas.

Du kan också skänka genom SMS, för 50 kronor skicka: HMNorrköping50 till nummer 72980

För att skänka 100 kronor skicka HMNorrköping100 till nummer 72980

Skänk en gåva varje månad
Du kan också skänka varje månad genom SMS, för 50 kronor i månaden skicka Norrköpingmånad50 till nummer 72980.

För att skänka 100 kronor i månaden skicka Norrköpingmånad100 till nummer 72980