Mer om Amanda: Amanda Carlshamre år 27 år och bor i Enskede med sin sambo. Hon är förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga sedan augusti 2013. Hon är uppvuxen i Skara. Hon har hunnit studera ett år som socionom på Ersta Sköndal högskola i Stockholm, nu när hon arbetar som förbundsordförande tar hon ett studieuppehåll. Planen är att slutföra utbildningen och sedan förhoppningsvis få bli diakon. Amanda har även varit Sveriges Lucia år 2012 och kan dessutom tala baklänges flytande.

Opinionsbilda tillsammans för ungas bästa!

Intervju med Amanda Carlshamre, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga

Amanda Carlshamre brinner för att göra kyrkan och församlingslivet ännu mer tillgängligt för dagens unga. Hon tror också att samarbetet mellan Svenska Kyrkans Unga, Hela Människan och alla dess huvudmän kan öka ännu mer.

Amanda berättar att Svenska Kyrkans Unga under år 2017 startar en treårsperiod då man satsar på att öka medvetenheten om diakoni bland barn och unga. Många gånger har unga en ganska bra bild på vad en präst och en diakon gör i sin tjänst. Men diakoni är större än tjänsterna och därför vill man försöka ge barn och unga en vidare bild:
– Syftet med satsningen är att uppmuntra våra medlemmar till att förstå vad diakoni är. Hur vi tjänar Gud, andra människor och oss själva, förklarar Amanda.

Svenska Kyrkans Unga har nyligen satt igång projektet och projektgruppen funderar just nu på hur man skapar ett intresse för diakoni bland unga.

– Det kan handla om att barn och unga ska kunna känna sig trygga att besöka diakonen, men också att de kanske följer med när diakonen besöker gamla eller på andra sätt tar del av den diakoni som sker, beskriver Amanda.

Amanda beskriver att kyrkan och församlingen många gånger kan vara indelad i stuprör, man har en avdelning för barn och unga, med ungdomspräster och församlingspedagoger. Sen finns de präster och diakoner som främst arbetar mot äldre eller människor mitt i livet. Det sker sällan att grupperna eller personalen som leder verksamheten blandas och möts:
– Det blir svårt för en ung person som kommer till kyrkan en söndag, då möter man kanske en helt ny präst som inte känner igen dig. Om den unge personen istället får ta del av hela församlingslivet blir det lättare att känna sig hemma på söndagsgudstjänsten, även fast inte ungdomsprästen är i tjänst.
Amanda tror att genom ett ökat engagemang inom kyrkan ökar även den kristna tron, liksom när tron ökar så ökar engagemanget.

Hon menar också att det kan vara bra att många gånger mer tänka ”intresse” än ”ålder” när man bildar grupper i kyrkan. Det förstärker resonemanget att det minskar tröskeln in i kyrkan som många unga har:

– Är det indelat på intresse är det stor chans att den unge personen även får träffa en diakon, en annan präst eller någon annan anställd inom kyrkan. Inte bara församlingspedagogen och ungdomsprästen. Chansen ökar då att den unge personen möter någon som de känner vid nästa gudstjänstbesök, det tror jag ökar delaktigheten och viljan att komma tillbaka nästa söndag. Sen är det otroligt viktigt att det finns platser där bara unga kan mötas – också – för där talas det om hela livet, inte enbart ett intresse.

Hur kan Hela Människan och Svenska Kyrkans Unga arbeta tätare ihop?
Amanda tror att det finns många områden där man kan samarbeta tätare, ett sådant område kan vara olika sociala frågor som Hela Människan och Svenska Kyrkans Unga kan lyfta tillsammans i samhället.

– Vi kan också bli bättre på att visa att vi är en del i Hela Människan och att uppmuntra våra lokala verksamheter att samarbeta med Hela Människan på lokalplanet. Det kan säkert bli en hel del synergieffekter. Kanske kan man göra gemensam sak och tillsammans uppvakta kommunen om brister i samhället.

På riksnivå handlar det mer om att vara spindeln i nätet och uppmuntra till engagemang på lokalplanet.

– Vi kan lyfta existentiella frågor tillsammans, bjuda in till samtal om unga och ungas situation idag. Många unga far illa i dagens Sverige och den psykiska ohälsan har haft en ökande trend länge.
Amanda menar också att Hela Människan har en lång historia av att arbeta mot ett nyktrare samhälle och en mer restriktiv hållning kring alkohol:
– Där tror jag att vi kan hitta många beröringspunkter och säkert hitta bra sätt att tillsammans lyfta dessa frågor i kyrkan. Inte minst hur vi lyfter dessa frågor bland yngre.

Amanda nämner också att Equmenias och Hela Människans projekt ”Suntprat”, som just riktar sig till unga är väldigt intressant. Där finns redan Svenska kyrkan med som samverkanspart. (Läs mer på sid 12 om projektet Suntprat.)

– Jag tror också att vi som huvudmän för Hela Människan Sverige kan arbeta ännu mer tillsammans och opinionsbilda för olika frågor där vi har en samsyn, exempelvis ungas utsatthet, avslutar Amanda.

Text och foto: Daniel Ryderholm

 

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Ungas idé är att vara en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har cirka 14 000 medlemmar i 400 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

– Vi tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Vi tror att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt!

– Vi är demokratiska och tror att alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på!

– Vi vill förändra världen och världen börjar här hemma, i köket, i klassrummet, på gatan: om vi inte förändrar våra egna attityder kan vi inte bygga en bättre värld för alla!