Mer om Lasse: Lasse Svensson, 45 år är kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Han har sin bakgrund inom Metodistkyrkan i Sverige, där han prästvigdes 1997. Han har en fru och tre söner och bor i Vallda, Kungsbacka kommun. Innan han tillträdde tjänsten som kyrkoledare var han processledare för den process som ledde fram till bildandet av Equmeniakyrkan. Dessförinnan tjänstgjorde han som pastor i S:t Jakobs kyrka i Göteborg

Kommunikation och samarbete är nycklar för framtiden

Intervju med Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan.

Lasse Svensson har hunnit bli varm i kläderna som Kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Vi har träffat honom för att tala nutid och framtid om Hela Människan, Equmeniakyrkan och samarbetet oss emellan.

Hela Människan anordnade en framtidskonferens hösten 2016 tillsammans med oss huvudmän (medlemskyrkor på nationell nivå). Det var en konferens som vi tyckte var otroligt viktig. Vi var tre stycken från Equmeniakyrkan som deltog. Det var ett mycket givande samtal och dessutom fick vi inspiration i form av föreläsning om projektet Kyrkligt Entreprenörskap som Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret driver.

Lasse berättar att de då och då får påstötningar från de lokala församlingarna om hur det diakonala arbetet fortgår och ofta nämns Hela Människan som en aktiv part på det lokala planet.
– Hela Människan har också varit delaktig på våra kyrkokonferenser och visat upp sin verksamhet för alla nivåer inom Equmeniakyrkan, det tycker jag har varit väldigt givande. Detta har bland annat resulterat i att projektet Kyrkligt Entreprenörskap kommer belysas genom en dag för oss på nationella kontoret.

Lasse menar att Hela Människan är känt inom Equmeniakyrkan men att bilden ibland behöver förstärkas för att visa organisationens bredd idag.

– Vi måste nog tillsammans arbeta för att visa på att Hela Människan är mer än den öppna Ria-verksamheten. Just Kyrkligt Entreprenörskap är en sådan del som kan bli ännu mer kommunikation kring. Här får vi helt enkelt hjälpas åt att sprida det som görs.

Equmeniakyrkan bildades 2010 genom en sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

– Ska vi vara helt ärliga har vi varit ganska ”självupptagna” av att växa ihop till en kyrka. Min devis har varit att växer man långsamt, så växer man starkt. Nu har vi lite mer tid att titta utanför vår egen organisation och där tillhör Hela Människan ”vår familj”, som vi ser det. Alltså en väldigt viktig del av kyrkligheten.

Framtiden
Lasse betonar vikten av att få ut mer information till de lokala församlingarna om Hela Människan och att de diakonala frågorna står högt på agendan.

– Hela Människan med sina projekt och verksamheter inte minst på lokal nivå ger våra församlingar inspiration och nya verktyg att ta tag i hur man bemöter människor som lever i utsatta situationer. Jag tror att Hela Människan kan bidra till att tänka förebyggande men samtidigt arbeta med det som är här och nu. Det kan handla om nysvenskar, tiggare och hemlösa. Här kan redan idag Hela Människan ge input om hur vi ska hantera dessa samhällsutmaningar. Den inputen kan bli ännu större i framtiden.
Lasse menar också att Hela Människan Sverige har en roll som opinionsbildare på nationell nivå. Han menar också att påverkan på lokalplanet är minst lika viktigt. Att ha en lokal Hela Människan verksamhet som kan påverka kommunplanet är givande för att lättare nå fram med kyrkans diakonala budskap. Tillsammans blir man starkare.

Vi pratar om samhällsutvecklingen och inte minst om den trend att allt färre inom frikyrkan är återhållsamma med alkohol eller helnykterister.

– Vår självbild inom frikyrkan, som en nykter oas har nog ändrats. Vi vet nog inte riktigt längre vad vi är. Man kan nog säga att frikyrkan är lite vilsen i detta. Här kan jag se att det finns intressant input från Hela Människan. Jag tänker på projektet ”Äldres hälsa och alkohol” som belyser konsekvenserna av för hög alkoholkonsumtion bland äldre. Här tror jag på en dialog med Hela Människan för att tillsammans hitta en väg att vandra.

Även på andra områden tror Lasse på att arbeta tillsammans med Hela Människan, det kan vara riktlinjer av olika slag, exempelvis om alkohol. Men framförallt tror Lasse på olika sätt att få till ett samtal lokalt i kyrkan. Där kanske någon typ av samtalsprogram kan vara givande.

– Exempelvis hur förhåller man sig som församling till att hyra ut kommersiella lokaler till fester där det serveras alkohol. Ska vi säga blankt nej, eller hur tänker man?

Vi fortsätter att tala om hur kyrkan kan vara en del av samhället och inte utvecklas till en motkultur.
– Vi är och ska vara en del av samhället, men det gäller också att grunda sina tankar i kristendomen och att hitta en nivå som är vettig i dagens Sverige. Här tror jag Hela Människans kunskap, expertis och erfarenhet om människor som lever i utsatta livssituationer kan vara en grund för detta samtal.

Text och foto: Daniel Ryderholm

 

Mer om Equmeniakyrkan

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman för att bli Equmeniakyrkan. Med 720 kyrkor samlar de varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. De har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper.