Bild-och konstsamtal.


Vad gör bilder med oss?

Bild/KONST-SAMTAL Vi ska titta på och samtala om bilder. Varför gör vi detta? Vi reagerar olika på bilder vi ser omkring oss. På stan, utställningar, reklam i tidningar och böcker, hemma eller hos andra. Att samtala om det kan vara ett sätt att få utlopp för tankar och känslor, att mer lära känna sig själv och andra och därmed höja acceptansen för både sig själv och varandra. Vi har frågor som hjälper oss att betrakta bilden. Det gör att vi blir personliga. För att vi ska känna oss trygga i gruppen och våga uttrycka det vi vill, är det bra med samtalsregler att förhålla sig till.

Regler för ett tryggt samtal • Det som sägs här stannar i rummet • Alla talar utifrån sig själv • Det jag säger idag kan ha förändrats i morgon. Jag får provprata • Alla får tala utan att bli avbrutna • Vi delar på tidsutrymmet • Jag har rätt att passa Är det OK för alla?

Det vi ska göra är att titta på bilder/konst tillsammans i grupp och samtala utifrån vars och ens upplevelse. Det kan vara tavlor, målade eller arrangerade fotografi, reportagebilder eller skulpturer. Vare sig vi är vana eller ovana att gå på utställningar och museum så kan det vara ett stöd att ha frågor när vi ska titta på bilder/konst tillsammans.

Vi kan ha en bild gemensamt eller varsin kopia framför oss, beroende på vilket rum vi finns i.

Första frågan är: VAD SER JAG? Alla har papper och penna och vi tar en stund att iaktta och skriva ner vad vi ser. Efter en stund tar vi en runda och var och en får berätta vad den ser. Fråga om någon vill börja och sedan tar vi turordning som vi sitter.

Det blir upprepningar men det får vara så för allas iakttagelser är lika viktiga för gruppen.

Andra frågan: VAD KÄNNER JAG NÄR JAG TITTAR PÅ BILDEN? Skriv igen! Denna runda får en ny person vara först ut att berätta.

Vi upptäcker att vi ser olika saker, vi känner olika och assicoerar olika på grund av pesonlighet och levnadsbagage. Vi upptäcker nytt hos både oss själva och varandra

Tredje frågan: OM JAG FICK FÖRÄNDRA NÅGOT; DRA IFRÅN ELLER LÄGGA TILL; VAD SKULLE DET VARA? Skriv igen! Denna runda får ytterligare en ny person börja berätta!