Att skapa en god miljö på våra enheter


Välkommen till den här sidan! Här kan du få inspiration och kunskap omkring hur du kan göra din verksamhetslokal trivsam och inbjudande. När vi möter människor i våra verksamheter så betyder miljön mycket mer än vad vi kanske anar. Marianne Jensen Roose har varit verksamhetschef på en av Hela Människans enheter. Hon har gjort en utbildning, anpassad till vår verksamhet, omkring rummets betydelse och hur vi inreder den. Du kan börja med att titta på introduktionsfilmen här nedan. Därefter ser du olika delar av utbildningen till höger som du kan följa. Det är också en film kopplad till varje del. Låt dig inspireras till att utveckla din verksamhetslokal.