Att samtala runt bilder


 

Svartvita kort

Svartvita kort har många användningsområden. För många deltagare kan det kännas skönt att ha en bild att relatera till när de ska uttrycka sig i gruppen eftersom inte allt fokus hamnar på personen.

Lägg ut de svartvita korten på ett bord eller på golvet. Låt deltagarna gå runt och titta på korten. Låt dem bestämma sig för ett eller ett par kort som säger något om det ämne ni vill prata om. Be gärna deltagarna att de ska låta det valda kortet ligga kvar utifall att det är fler som valt samma bilder.

När alla bestämt sig går ni laget runt så att alla får möjlighet att ta upp sitt kort och berätta om det.

De kan användas när vi ska presentera oss för varandra.

Be deltagarna att välja ett kort som de tycker om och ett som säger något om vem de är.

Samtalsstartare

Formulera en frågeställning utifrån det tema som gruppen ska samtala om.

Exempel:

Tema ett gott samtal – välj ett kort som beskriver vad ett gott samtal är för dig.

Tema arbetsmiljö – välj ett kort som beskriver vad som är viktigt för dig för att du ska trivas på ditt arbete.

Avslutning av samtal

Använd svartvita kort vid summering eller avslutning av en sammankomst eller en kurs.

Exempel:

Välj ett kort som beskriver

  • vad detta samtal har betytt för dem.
  • Vilken känsla tar du med dig hem?
  • Vilken tanke tar du med dig hem?