Att göra fel eller vara fel – Om sund skuld och kränkande skam


 

Det är djupt mänskligt att göra fel. När vi gör fel kan det vara lätt att tänka att ”jag är en dålig människa som inte klarade detta.”  Om vi tidigt i samlar på oss upplevelser av kränkning, kan vi uppleva det som skuld det vill säga något vi själv rår för. Ofta visar det sig att skulden egentligen består av skuldkänslor som har sina rötter i en efterhängsen upplevelse av att inte duga.

Skuld – känslan av att göra fel

Skam – känslan av att vara fel

Skuldkänslor är att du skäms för det du gjort mot någon annan och som blev fel, skamkänslor är att du skäms för den du är.

Det finns falska skuldkänslor och äkta skuldkänslor. De äkta skuldkänslorna sitter ihop med att du tex sårat någon eller inte hållit det du lovat att göra. Det ger en skavande skuldkänsla som återkommer och inte riktigt går bort. All annan skuld är falsk och du blir av med den äkta skulden om du går tillbaka och ställer allt till rätta mot den du kanske sårat.

Konkreta tips för att hantera skamkänslor. Inspirerat av Livia Ericson, psykolog

  • Uppmärksamma känslan. Var sitter den i kroppen? Hur tar den sig uttryck? Vad tänker du just nu?
  • Försök att se känslan i sitt sammanhang. Det kan göra det lättare att både acceptera och lösgöra sig från den. För en del kan det räcka med att undersöka hur skam fungerar och påverkar oss i allmänhet. Andra behöver en djupare förståelse för sin egen historia för att se sina reaktioner i ett sammanhang. Hur har du blivit bemött tidigare i livet när någonting varit svårt? Vad ger det för ledtrådar om hur du fungerar idag?
  • Berätta om känslan för någon du litar på. När vi blir bemötta med empati avdramatiseras skammen och den minskar automatiskt.
  • Var snäll mot dig själv. Försök att rikta samma förståelse och medkänsla som du skulle visa för en vän mot dig själv. Många dömer sig själva hårdare än andra. Hur skulle du bemöta en vän som var i din situation? Det kan vara svårt i början men det går att träna upp sin självmedkänsla.

Samtala om de konkreta tipsen. Känns de rimliga?

 

Övning 1 Ryggsäcken

Syfte:

Att fysiskt visa hur tungt det är att bära på skuldkänslor.

Material:

Stenar, ryggsäck, pennor.

Övningen:

Samla stenar i olika storlekar på ett bord och berätta att de symboliserar de skuldkänslor vi bär på. Samtala om olika saker vi kan känna skuld över och låt deltagarna skriva en sak på varje sten. Lägg sedan alla stenar i en ryggsäck eller väska och låt alla känna hur tung den blir. Plocka sedan ut en sten i taget och samtala om vad vi kan göra för att bli fri från den skuldkänslan.

 

 

Övning 2 Att säga förlåt.

Syfte:

Att erkänna att jag handlat fel mot någon och att hitta vägar till att säga förlåt.

Material:

Papper och pennor till deltagarna.

Övningen:

Dela ut papper och pennor till deltagarna.

Be dem fundera över någon/några personer som de tror att de har gjort illa. De ska nu skriva ner namnet på den/de personerna och försöka beskriva på vilket sätt de har gjort personerna illa.

Nu ska de fundera över vad de skulle vilja säga till någon/några av dessa.

 

Övning 3 Vad tänker jag på när jag hör ordet kränkning?

Syfte:

Att sätta egna ord på och att lyssna på andras associationer kring ordet Kränkning

Material:

Postit-lappar och pennor.

Övningen:

Alla i gruppen får varsin postit-lapp. På den skriver man det ord som man först associerar till när man hör ordet Kränkning. Nu får en i taget säga sitt ord och övriga får en stund att samtala om vad de tänker när de hör ordet. Ordets ”ägare” lyssnar och därefter får denne kommentera samtalet. Gå laget runt till alla har sagt sitt ord.

Samtal:

Reflektera över det som sagts i samtalet och koppla det till tankarna om skuldkänslor som kommer genom upplevelsen av att inte duga.