Att gestalta med kroppen för att sätta igång ett samtal


Övning 1. Levande statyer.

Att göra mänskliga statyer är ofta engagerande och kan bidra till gemenskapen inom gruppen.

Be tre eller fyra deltagare tillsammans göra en staty som illustrerar till exempel orättvisor eller förtryck eller någon händelse ur den egna erfarenheten. Statyn ska förmedla intryck av förtryckare och förtryckt eller, motstånd, mobbing, överordnad och underordnad. Låt deltagarna först samtala inbördes om hur de vill forma sin staty. Därefter ska de visa sin staty för de övriga deltagarna.

Be sedan någon ur den större gruppen att med högst tre justeringar av statyn förändra dess karaktär så att förtrycker bryts och i stället visar på upprättelse. Fortsätt sedan att göra fler statyer så att alla i den stora gruppen får möjlighet att både vara statyer och att förändra statyernas budskap.

Samtalsfrågor efter övningen:

  1. Hur kändes det att gestalta den förtryckande eller den förtryckte?
  2. Hur kändes det när statyn förändrades?
  3. Hur kändes det att medverka till att förändra statyns budskap?

Övning 2 – Forumspel

Syftet med Forumspel är att inspirera deltagarna till olika lösningsalternativ och att träna inför verkligheten.

Historia:

Augusto Boal, regissör och teaterpedagog, var på 1950 – 1920 talet konstnärlig ledare för Arenateatern i Sao Paolo i Brasilien. Arenateatern ville forma en teater förankrad i det latinamerikanska folkets kamp och kultur. Utifrån den tanken utvecklade Boal Forumteatern. Principen var att teatergruppen gestaltade en intrig med ett krisartat slut. När skådespelarna hade nått fram till krisen stoppade de – och vände sig till åskådarna för förslag till vidare repliker och handling. Sedan iscensatte skådespelarna de olika förslagen fram till det att man i situationen funnit en lösning på konflikten.

Från Forumteater till Forumspel.

Forumspelet utgår från en konkret situation där en konflikt är uppenbar. Det handlar om en händelsekedja där någon förtrycker och en eller flera blir förtyckta. Det kan handla om ett möte med en myndighetsperson eller någon annan situation där maktbalansen är skev. Spelet är kort, 3 till fem minuter och visar ett problem i en lätt identifierbar situation. Den rollfigur som brottas med problemet (den förtryckte) misslyckas i sina strävanden och grundspelet slutar i elände.

När spelet har genomfört ska publiken bestämma vem i spelet som är utsatt och behöver deras hjälp. Sedan spelas situationen upp en gång till. Denna gång kan publiken ropa STOPP! Och byta ut den som är utsatt för att visa/spela sitt förslag på lösning. När inhopparen känner sig färdig går han/hon tillbaka till sin publikplats. De som spelar återgår till ursprungsspelet för att ge fler chansen att pröva sina idéer. Det handlar om att hitta en mängd idéer och tankar i stället för att komma fram till en ”rätta lösningen.”

Att starta spelet.

För att fånga upp situationer som leder till ett forumspel kan det vara bra att starta upp med en 4-hörnsövning.

När någon behandlar mig illa, vad är värst:

  1. När de ljuger och sprider falska rykten om mig.
  2. När de är nedlåtande mot mig.
  3. När de inte håller vad de lovar
  4. Något annat.

Låt besökarna i varje hörn få till uppgift att genom en enkel vardagssituation visa hur dessa negativa handlingar kan gestalta sig. De ska alltså genomföra ett kort rollspel som slutar i elände. Tipsa gruppen om att ingen ska spela sig själv och att det är bra att ge rollpersonerna andra namn än sina egna. Forumspelet kan börja.