Varför finns Återbruket i Kristinehamn?


Hela Människan Kristinehamns verksamhet Återbruket drivs som ett socialt företag med målet att våra medarbetare ska komma tillbaka till eller närma sig arbetsmarknaden. I vår verksamhet finns stöd, utbildning och utmaningar i specifika yrken, främst inom trä- och sömnadsarbeten.

Vi erbjuder remake av möbler och textilier, restaurering av möbler, nytillverkning av möbler och skräddartjänster !

Du som kund bidrar till verksamheten genom att köpa remakeprodukterna eller att köpa något i vår secondhandbutik eller café! Utan ditt stöd kan vi inte arbeta arbetsintegrerade!

Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten som förutom secondhand och remake även innefattar en öppen verksamhet främst riktad till människor som lever i en utsatt livssituation på grund av ensamhet, pågående eller tidigare missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Mer om Hela Människan
Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På cirka 70 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!

Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!

Populärt vinställ för 250 kronor.