Metoder för att skapa ett inkluderande och tryggt samtalsklimat.


http://helamanniskan.se/wp-content/uploads/2020/09/painting-911804_640.jpg

Välkommen till den här utbildningssidan. Ibland kan det vara svårt att formulera sitt liv, sina tankar och känslor även om vi vet att det skulle vara bra för oss. Det har då visat sig att att olika sinnen ibland vet mer än vad huvudet har hunnit registrera. Genom att själv skapa eller genom att se bilder så kan det sätta igång tankar som hjälper oss att formulera våra berättelse. När vi arbetar med grupper av olika slag så kan vi också ha hjälp av olika metoder för att komma samman. Vi kan också behöva hjälp när vi arbeta med processer i exempelvis arbetslag.

På den här sidan ger vi tips på olika material och metoder för att få igång dessa samtal. Som ledare kan du använda dig av detta i arbetslaget, tillsammans med brukarna, i styrelsearbetet mm.

Lycka till!

 

Den 27 april kl.9-12 och den 3 maj kl. 13-16 har vi två kursdagar där du får prova på olika metoder och förhållningssätt för samtal i grupper. Du väljer vilket av datumen som passar bäst för dig.

Anmälan gör du till: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se 

Kursledare: Lisbet Flank och Marie Zingmark Huld.