Ambassadörsutbildning


Här får du på en digital lärplattform genomgå utbildning för att bli ambassadör för äldres hälsa och alkohol.

Vi välkomnar dina egna initiativ till olika aktiviteter för att sprida information, kunskap och de material vi erbjuder. Genom utbildningen vill vi ge inspiration, pedagogiska verktyg och kunskapsfördjupning. Vi hoppas du vill bli en sorts ambassadör för detta angelägna ämne.

Du kan naturligtvis vara ambassadör på egen hand, men vi tipsar även om att gärna göra det tillsammans med någon eller några. Då kanske tröskeln inte känns så hög och steget inte så långt… Även utbildningen kan ju vara spännande att genomgå i dialog tillsammans med någon.

> Gå till ambassadörsutbildningen!