Vår verksamhet


Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid.

BESÖK VÅR VERKSAMHET!

Kungsgatan 48. Gemenskap och fika!
(Stängt över jul och nyår samt från midsommar till mitten av augusti)

GE ETT BIDRAG TILL VERKSAMHETEN!

Swish 1236151658
Bankgiro 645-7832

Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid. Vi har en verksamhet som innehåller öppet hus med fika och gemenskap under veckorna och samtal och stöd efter överenskommelse med föreståndaren. I jultid samverkar vi med kyrkorna i Alingsås om gemensamt julfirande.

Vi bedriver ett aktivt insamlingsarbete och verksamheten finansieras helt av gåvor och bidrag. Den öppna verksamheten bygger mycket på ideella insatser och våra volontärer blir rustade för sina uppdrag genom utbildningstillfällen och volontärträffar.

Vi överlägger regelbundet med huvudmännen för verksamheten. Målsättningen är att Hela Människan blir en del av huvudmännens diakonala arbete samt att de flesta av huvudmännens medlemmar får aktuell information om vårt arbete. En viktig målsättning är att samarbetet skall kunna leda till att den som har tagit steget att förändra skall finna gemenskap med människor och sammanhang som finns hos huvudmännen.