Vår verksamhet


Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid.

BESÖK VÅR VERKSAMHET

Västra Kyrkogatan 4

MÅNDAG
Sopplunch och gemenskap erbjuds i EFS-kyrkan måndagar kl. 12.00-14.00.
Sista servering för våren är 29 maj. Därefter öppnar vi igen 21 augusti.

Kungsgatan 48

TISDAG
Samtalsgrupp Celebrate Recovery varje tisdag kl. 18.30-20.00.
En öppen träff för alla som brottas med sår, ovanor och beroende i en kombination av
12-stegsprogrammet och Bibeln.
Sista träffen för våren är 30 maj. Därefter startar vi igen 22 augusti.

ONSDAG
Fritidsgård med gemenskap, biljard och fika varje onsdag kl. 18.00-21.00.
Sista träffen för våren är 31 maj. Därefter startar vi igen 23 augusti.

LÖRDAG
Café- lördagar i gemenskap, en ny mötesplats i Alingsås varje lördag i april och maj kl. 12.00-15.00.
Sista servering för våren är 27 maj. Därefter öppnar vi igen 2 september.

GE ETT BIDRAG TILL VERKSAMHETEN

Swish 1236151658
Bankgiro 645-7832

Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid. Vi har en verksamhet som innehåller öppet hus med fika och gemenskap under veckorna och samtal och stöd efter överenskommelse med föreståndaren. I jultid samverkar vi med kyrkorna i Alingsås om gemensamt julfirande.

Vi bedriver ett aktivt insamlingsarbete och verksamheten finansieras helt av gåvor och bidrag. Den öppna verksamheten bygger mycket på ideella insatser och våra volontärer blir rustade för sina uppdrag genom utbildningstillfällen och volontärträffar.

Vi överlägger regelbundet med huvudmännen för verksamheten. Målsättningen är att Hela Människan blir en del av huvudmännens diakonala arbete samt att de flesta av huvudmännens medlemmar får aktuell information om vårt arbete. En viktig målsättning är att samarbetet skall kunna leda till att den som har tagit steget att förändra skall finna gemenskap med människor och sammanhang som finns hos huvudmännen.