Kontakta oss


Hela Människan Alingsås

Besöksadress:
Kungsgatan 48
441 31 Alingsås

Fakturaadress:
Kassör Kjell Hägermalm
Klockaregårdsvägen 27
441 35 Alingsås

Föreståndare

Johan Norén

Övrig personal: Marita Johansson

Telefon: 0707-750052
E-post: alingsas@helamanniskan.se

Våra huvudmän:

Svenska kyrkan i Alingsås
Equmeniakyrkan i Alingsås

Styrelse

ORDFÖRANDE
Jan Kesker
Afzeliivägen 36
441 41 ALINGSÅS
073-801 22 66
jan.kesker@gmail.com

SEKRETERARE
Sofia Särdquist
sofia.sardquist@icloud.com

KASSÖR
Kjell Hägermalm
hagermalm.k@gmail.com

LEDAMÖTER
Kent Lundblad
lundbladarna@telia.com

Elin Lycklund Ljunggren
elin.lycklund@svenskakyrkan.se

ERSÄTTARE
Gerd Wallin
gerdwallin@hotmail.se

Ann-Marie Haglund
ann-Marie.haglund@telia.com