Kontakta oss


Hela människan Alingsås

Vår verksamhet är nu stängd under sommaren och vi hälsar dig välkommen åter i vecka 34.

Under sommaren läser och svarar vi på e-post sporadiskt. Vår telefon är nåbar under juni och augusti, vardagar kl. 10-16. Om vi inte svarar, lämna meddelande eller sänd sms så ringer vi tillbaka vid tid.

Besöksadress
Kungsgatan 48
441 31 Alingsås

Verksamhetschef

Katarina Backhans
Telefon: 0707-750052
E-post: alingsas@helamanniskan.se

Volontärsamordnare och fältare

Emelie Andersson
Telefon: 0707-750052
E-post: volontar.alingsas@helamanniskan.se

Fakturaadress
Kassör Kjell Hägermalm
Klockaregårdsvägen 27
441 35 Alingsås

Våra huvudmän

Svenska kyrkan i Alingsås
Equmeniakyrkan i Alingsås
EFS-kyrkan i Alingsås

Styrelse

ORDFÖRANDE
Jan Kesker
Afzeliivägen 36
441 41 ALINGSÅS
073-801 22 66
jan.kesker@gmail.com

SEKRETERARE
Sofia Särdquist
sofia.sardquist@icloud.com

KASSÖR
Kjell Hägermalm
hagermalm.k@gmail.com

LEDAMÖTER
Kent Lundblad vice ordförande
lundbladarna@telia.com

Elin Lycklund Ljunggren
Claes-Olof Emgård Olsson
Kjell Andersson

ERSÄTTARE
Ann-Marie Haglund
Irene Jonsson
Ulf Green