Ändrad inriktning på det sociala arbetet.

Sedan hösten 2018 har inriktningen ändrats till att enbart rikta sig mot ungdomar och unga vuxna upp till trettio år.

Verksamheten innefattar en öppen lokal där det bland annat erbjuds fika, biljard, läxhjälp, spel, samtal, eller att bara komma hit och vara sig själv. Samtidigt som vi har öppen lokal bedrivs även vår uppsökande verksamhet där vi under lokalens öppettider även är ute på stan och knyter kontakter med ungdomar och även bjuder in dem till lokalen.

Verksamheten har i nuläget öppet en kväll i veckan. Detta på grund av den volontärstyrka vi har idag. Vi hoppas kunna rekrytera fler volontärer under 2019 och på så sätt kunna ha öppet fler kvällar i veckan.