Äldres hälsa och alkohol


Äldre är den enda åldersgrupp där alkoholkonsumtionen ökat de senaste decennierna. Konsekvenser har visat sig i både riskbruk, missbruk och beroende, samt i antalet vårdade och döda på grund av alkoholrelaterad diagnos. Som befolkningsutvecklingen ser ut, med en växande andel äldre, finns all anledning att ta detta på allvar.

Inom Hela Människan började vi därför redan 2013 engagera oss för äldres hälsa relaterad till alkohol. Vi vill lyfta fram risker med alkoholbruk, utan att ge pekpinnar. Vi har valt ett förebyggande perspektiv och kallar arbetet ”Guldkant eller riskbruk?” Vår önskan är att förmedla kunskap, stimulera till reflektion och öka medvetenhet bland äldre. Vi vänder oss även till personer som i sina professioner och engagemang möter och ansvarar för äldre.

Det material vi erbjuder här är till för dig som vill orientera dig och fördjupa dig i ämnet. Varsågod att ta del av det! Vi hoppas också att du vill använda det och dela med dig till andra.

Hela Människan vill väcka engagemang i ämnet Äldres hälsa och alkohol, för att förebygga ohälsa och riskbruk hos äldre. Vi vill ge dig redskap för att kunna sprida information och kunskap vidare. Vi välkomnar egna initiativ från dig – som en sorts ambassadör för detta angelägna ämne.

 ”Smörgåsbord” med blandat innehåll

Till höger (eller nedanför om du använder mobil/padda) har vi samlat material som du kan ha användning för, både för egen del och om du exempelvis vill hålla en föreläsning. Här har vi dukat upp ett antal delar som du kan ta dig an på olika sätt:

 • ta del av varje del var för sig
 • plocka de delar som intresserar dig mest
 • gå igenom allt

”Smörgåsbordet” innehåller bland annat:

 • Filmer
 • Studiematerial
 • Rapporter
 • Ambassadörsutbildning (på en digital lärplattform)
 • Idéer om hur du kan ta materialet vidare till andra

Förhållningssätt vid användande av materialet för andra

Hela Människan vill ge information och sprida kunskap som stimulerar till äldres egna reflekterade och medvetna val i förhållningssättet till alkohol. För att nå detta tror vi på:

 • respektfullt bemötande
 • pedagogiskt förhållningssätt
 • delaktighet

Därför önskar vi att den som använder materialen (vid exempelvis en föreläsning) inte ger pekpinnar, har en positiv och gärna kreativ framställning och ger möjlighet till dialog och interaktion.

Vi önskar även att man vid presentation för andra talar om varifrån materialet kommer, det vill säga nämner Hela Människan som källa och helst använder/visar vår logga. Loggan kan laddas ned här. Bilder i våra material måste presenteras med Hela Människan som avsändare.

Vill du ha kontakt?

Hela Människan Sverige har inte längre någon medarbetare som arbetar med verksamhetsområdet Äldres hälsa och alkohol, men vid frågor får du gärna kontakta oss på info@helamanniskan.se.

Vår samordnare håller i en intresselista över de som önskar utbyte med andra kring vårt digitala material och egna initiativ utifrån det. Du kan anmäla ditt intresse att finnas med på listan och genom den komma i kontakt med andra.

 

Hela Människan Sverige har fått medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden (SAFF) vilket möjliggjort flera projekt inom området äldres hälsa och alkohol. Digitaliseringen av materialet är ett av dessa projekt.