Aktuella utbildningar


“Jag ser” är ett arbete för att uppmärksamma barn som växer upp i social utsatthet.

Arbetet sker i samverkan mellan Blå Bandet och Lp-verksamheten. Med stöd av Stiftelsen Ansvar för framtiden.

Föreläsningar:

Detta är ett Lyssna till Barnens berättelser

Föreläsning med Elisabeth Näsman

onsdag 14 april kl 18.30

Elisabeth Näsman är professor i Sociologi och har forskat kring barn som växer upp i utsatta miljöer. I hennes forskning kommer barnens egna berättelser fram.

Anmäl dig här

Barns rätt att berätta
– Vuxnas skyldighet att lyssna.

Föreläsning med Anna-Karin Magnusson

måndag 10 maj kl 18.30

Anna-Karin Magnusson är handledare i psykosocialt arbete. Arbetade under många år som specialistsjuksköterska med barn som far illa. Skriver och föreläser gärna om dessa frågor och har ett särskilt hjärta för att öka vuxnas benägenhet att våga se och samtala med barn som det finns oro för. Vad är skillnaden mellan skyldighet och rättighet? Hur skyddar vi barn och tar en vuxnes ansvar? Hur skyddar vi barn och tar en vuxnes ansvar? Lyssna till en föreläsning om hur barns rättigheter faktiskt kommer först.

Anmäl dig här

Barns utsatthet tar inte semester

Föreläsning med Linda Hambre

tisdag 22 juni kl 18.30

Våga se och tro på att du kan göra skillnad. När sommaren kommer stängs samhället ner och tiden med familjen ökar, vilket är efterlängtat, skönt och fantastiskt för många.

Men hur blir det för de barn som har sin trygghet i samhällets verksamhet som rutiner i förskola, skola och fritidsaktivitet? Vad kan vuxenvärlden göra för att underlätta för utsatta barn i semestertider?

Anmäl dig här