Uppbyggnad (huvudmän)


Följande trossamfund, organisationer och ungdomsorganisationer är huvudmän för Hela Människan:

Hos Hela Människans olika lokala verksamheter finns ibland ett bredare huvudmannaskap där
även församlingar och organisationer från Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan
och Trosrörelsen kan ingå.

Hela Människan har ett mycket stort och brett huvudmannaskap, som nog saknar motsvarighet
i Europa. Vid början av år 2015 hade Hela Människans huvudmän totalt 6 484 580 medlemmar.