Uppbyggnad (huvudmän)


Följande trossamfund, organisationer och ungdomsorganisationer är huvudmän för Hela Människan:

Equmeniakyrkan
Equmenia ungdomsförbund
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS
Salt – barn och unga inom EFS
Evangeliska Frikyrkan, EFK
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans lekmannaförbund
Svenska kyrkans Unga
Sveriges Unga Katoliker

Hos Hela Människans olika lokala verksamheter finns ibland ett bredare huvudmannaskap där
även församlingar och organisationer från Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan
och Trosrörelsen kan ingå.

Hela Människan har ett mycket stort och brett huvudmannaskap, som nog saknar motsvarighet
i Europa. Vid början av år 2015 hade Hela Människans huvudmän totalt 6 484 580 medlemmar.