Vår verksamhet


Vår verksamhet är inriktad mot att förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid.

Vi har startat upp ett uppsökande arbete i Vårgårda som vi kallar Medvandrarna . Medvandrarna är ett gäng vuxna i olika åldrar och med olika bakgrund som vill vara ute och vandra i samhället och vara närvarande vuxna. Nattvandringen bedrivs på fredagsnätter i Vårgårda. Vi kommer även att försöka vara ute andra nätter där det finns behov av vuxennärvaro.  Det uppsökande arbetet bedrivs först och främst i Vårgårda tätort men vi vill verka i hela kommunen om behov uppstår.

Syftet med Medvandrarna är att vi vill finnas ute i samhället för att lyssna på och stötta ungdomar i den situation de befinner sig i. Genom att vara närvarande i samhället och vara på de platser där ungdomarna befinner sig så vill vi förebygga drogmissbruk och social utsatthet bland unga genom att motivera till goda val. Vi vill stödja unga människor i eller i riskzonen för socialt utanförskap genom sociala/diakonala insatser som formar och öppnar vägar till nya livsmiljöer, som motverkar social utslagning och leder bort från beroende och isolering till en meningsfull framtid. Vår förhoppning är att göra samhället lite tryggare.

Om det finns behov för vidare samtal eller stöd av olika slag så kan vår föreståndare kontaktas för tidsbokning.