Kontakta oss


Välkommen till Hela Människan i Vårgårda

Hela Människan Vårgårda

Kontaktperson:

Peter Davidson

Telefon: 0702-996445

E-mail: vargarda@helamanniskan.se

Våra huvudmän:

Kyrkorna i Vårgårda

Styrelse: 

ORDFÖRANDE
Peter Davidson
Eklanda Solängen 1
44795 VÅRGÅRDA
0702-996445
peterdavidson1953@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Bengt Olausson
Horla Byväg 9
44795 VÅRGÅRDA
0322-92116 0702-918266
bengtihorla@gmail.com

SEKRETERARE
Johan Larsson
Gisslatorp Nergården
44192 ALINGSÅS
0734-232669
johan.larsson.gisslatorp@gmail.com

KASSÖR
Erik Jernberg
Pinnegården 1
44791 VÅRGÅRDA
0708-111010
recivia.erik@swipnet.se

LEDAMOT

Runa Eriksson
runa.eriksson@gmail.com

Ann-Charlotte Augustsson
ac.augustsson.aca@gmail.com

Håkan Oskarsson
diakon@ljurhalla.com