Kontakta oss


Välkommen till Hela Människan i Vårgårda

Hela Människan Vårgårda

Kontaktperson:

Gustaf Danielsson, föreståndare

Telefon: 070-258 57 54

E-mail: vargarda@helamanniskan.se

Våra huvudmän:

Kyrkorna i Vårgårda

Styrelse: 

ORDFÖRANDE

Johan Larsson
Gisslatorp Nergården
44192 ALINGSÅS
0734-232669
johan.larsson.gisslatorp@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE

Bengt Olausson
Horla Byväg 9
44795 VÅRGÅRDA
0322-92116 0702-918266
bengtihorla@gmail.com

SEKRETERARE

Peter Davidson
Eklanda Solängen 1
44795 VÅRGÅRDA
0702-996445
peterdavidson1953@gmail.com

KASSÖR

Erik Jernberg
Pinnegården 1
44791 VÅRGÅRDA
0708-111010
recivia.erik@swipnet.se

LEDAMOT

Runa Eriksson
runa.eriksson@gmail.com

Ann-Charlotte Augustsson
ac.augustsson.aca@gmail.com

Inga-Lena Tellström

inga-lena.tellstrom@tele2.se