Våra utbildningar


Nedan kan du läsa om vilka utbildningar Hela Människan erbjuder. Vi har utbildningar som är öppen för alla samt utbildningar som vänder sig till dig som arbetar eller är engagerad på en ansluten Hela Människan organisation.

Basutbildning för stödgruppledare

Med stödgrupper som gemenskap och redskap vill vi bidra till livsförändrande processer. Utbildningen ger dig en god bas att själv starta och leda stödgrupp för alla åldrar. Ämnen som bearbetas är individ, grupp, ledarroll och samtalet. Stort fokus läggs på stödgruppsarbetets olika delar, exempelvis etablering och praktiskt genomförande.

Utbildningen vänder sig till dig som ser stödgrupp som ett relevant och angeläget arbetsredskap och som är verksam inom, eller är beredd att starta upp, stödjande verksamhet. Du kan arbeta inom Hela Människan, kyrkor och församlingar, andra organisationer och föreningar, eller inom kommun och landsting.

Vårens utbildning i Bas, steg 1 är planerad till 4-6 mars i Stockholmsområdet.
Anmälan kommer inom kort.

Läs mer här

Metodledarutbildning barnstöd – Lina och Linus

Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet och deras rätt att bli lyssnade på?
Hela Människan har sedan mitten av 1990-talet varit med och gett stöd till barn som lever i utsatta livssituationer. I början av 2000-talet togs materialet Linus fram för att starta stödgrupper för barn som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblematik.

Med avstamp i Linus har Hela Människan nu tagit fram metodmaterialet Lina och Linus som vänder sig till barn som lever i familjer med olika krångel och trassel. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller annan form av problematik som gör att barnens rätt att vara barn begränsats.

Vårens utbildning i Lina och Linus är planerad till 22-24 april i Stockholmsområdet.
Anmälan kommer inom kort.

Läs mer här

Metodledarutbildning vuxenstöd – Leva inte bara överleva

Ett metodmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet.

En stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att har levt eller lever i en familj eller i en miljö med ett negativt livsmönster. Dessa erfarenheter påverkar deras liv idag.

Leva – inte bara överleva är ett pedagogiskt metodmaterial som vän­der sig till ledare som vill starta stödgrupper för vuxna med denna bakgrund.

Vårens utbildning i Leva inte bara överleva är planerad till 26-27 mars.
Anmälan kommer inom kort.

Läs mer här
Anmäl dig till aktuell utbildning, klicka här

Metodledarutbildning ungdomar – Suntprat

Det finns en hel del saker som är svåra att prata om. Hur vet man om man dricker för mycket? Är porr najs, eller problematiskt? Kan man bli beroende av sociala medier? Suntprat vill öppna för samtal kring alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr. Det är områden i vardagen som kan ge oss glädje – och kamp, inspiration och skam och göra att våra liv berikas och förminskas. Att prata med vänner, vuxna eller familjen är inte alltid helt enkelt. Vårt uppdrag är att sätta igång samtalet.

Suntprat ger dig tips på metoder och material för att prata om alkohol, droger, nätporr, gaming och sociala medier med tonåringar. Att prata om det är en hjälp för tonåringar att göra kloka val, förebygger beroende och främjar psykisk hälsa. I utbildningen får du prova på metoder och material som tagits fram av Suntprat. Vi arbetar också med förhållningssätt i mötet med ungdomar i dessa frågor.

Är du intresserad av att gå en ledarutbildning eller beställa en utbildning till din förening eller annat sammanhang så kontakta Anna Karin Herngren Wirdheim eller Marie Zingmark Huld

Läs mer här
Se utbildningsfilmerna, klicka här

Ledarskaps- och chefsprogram

Hela Människan satsar på sina lokala chefer.
Nyckelpersonerna i Hela Människans breda verksamhet är de lokala cheferna som initierar nya insatser, entusiasmerar huvudmän och volontärer och försöker följa samhällsutveckling samt möta nya gruppers behov.
Förväntningarna vi ställer på våra chefer kräver påfyllning av kunskap och erfarenhetsutbyte.
Vi har skapat ett helt nytt ledarskaps- och chefsprogram som vi inbjuder alla lokala chefer ta del av.
Från hösten 2019 erbjuder vi alla chefer inom Hela Människan ett nytt upplägg. Målet är att utrusta med relevanta verktyg och ständig utveckling.

Läs mer här

Ambassadörsutbildning inom Äldres hälsa och alkohol

Om du vill medverka till att sprida Hela Människans budskap om ett gott åldrande – med guldkant utan riskbruk av alkohol – då är du välkommen till kostnadsfri utbildning för att bli vår ambassadör.

Äldre dricker alltmer alkohol och det är endast bland äldre som alkoholkonsumtionen ökar. Hela Människan Sverige arbetar därför sedan år 2013 med att sätta ljuset på detta växande problem. Vi har tagit fram studiematerial, filmer och vetenskapliga rapporter som belyser fakta kring alkoholbruk bland äldre, konsekvenser av konsumtion och riskbruk. Vi vill med hjälp av utbildade ambassadörer sprida information, kunskap och material vidare – på många arenor.

Läs mer här