Samverkan med Kriminalvården


Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.

Hela Människan Sverige ingår i en arbetsgrupp som regelbundet möts och där en representant från Kriminalvården deltar. Arbetsgruppen är resultatet av ett EU projekt som kallades ”Bättre frigivning”. En del i arbetet är att initiera att ”Visionsrum” skapas på landets fängelser. Ett visionsrum är ett särskilt rum på en anstalt eller ett frivårdskontor där de intagna eller frigivna får stöd att planera sitt liv i frihet. Inom Hela Människan finns även ett Visionsrum på Öppen Gemenskap Kungsgatan 79 i Umeå. 

Klicka här för att hitta till dom inom Hela Människan som samverkar med Kriminalvården

Läs mer om visionsrummet