Styrelsen och valberedning


Hela Människan Sveriges styrelse består av följande personer:

Ordförande
Anders Persson
E-post: anders.persson@helamanniskan.se
Ordinare ledamöter
Representerar huvudmännen
Maria Leijman Svenska kyrkan
Elisabeth Rydström Svenska kyrkan
Hannah Kroksson Svenska kyrkans unga
Ragnwald Ahlnér Alliansmissionen
Pieter Van Gylswyk Stockholms Katolska stift
Lars Newman Evangeliska Frikyrkan
Representerar enheterna
Oliver Boij Hela Människan Malmö
Mats Philipsson Hela Människan Skellefteå Stadsmission
Ersättare
Från huvudmännen
Dorothea Fischer Stockholms Katolska stift
Monica von Schreiner Svenska kyrkan
Från enheterna
Tommy Aronsson Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

Styrelserepresentation

Valberedningen 2019-2021