Styrelsen och valberedning


Hela Människan Sveriges styrelse består av följande personer:

Ordförande
Anders Persson
E-post: anders.persson@helamanniskan.se
Ordinare ledamöter
Representerar huvudmännen
Britt-Louise Agrell Svenska kyrkan
Hannah Kroksson Svenska kyrkan
Maria Leijman Svenska kyrkan
Ragnwald Ahlnér Alliansmissionen
Johan Einarsson Equmeniakyrkan
Ingela Freed Evangeliska Frikyrkan
Representerar enheterna
Gull-Britt Byhlin Hela Människan Västra Götaland
Mats Philipsson Hela Människan Skellefteå Stadsmission
Ersättare
Från huvudmännen
Omom Norén Equmeniakyrkan
Monica von Schreiner Svenska kyrkan
Från enheterna
Oliver Boij Hela Människan Malmö

Styrelserepresentation

Valberedning