Styrelsen


Hela Människan Sveriges styrelse består av följande personer:

Ordförande
Anders Persson
E-post: anders.persson@helamanniskan.se
Ordinare ledamöter
Representerar huvudmännen
Britt-Louise Agrell Svenska kyrkan
Hannah Kroksson Svenska kyrkan
Maria Leijman Svenska kyrkan
Ragnwald Ahlnér Alliansmissionen
Johan Einarsson Equmeniakyrkan
Ingela Freed Evangeliska Frikyrkan
Representerar enheterna
Gull-Britt Byhlin Hela Människan Västra Götaland
Mats Philipsson Hela Människan Skellefteå Stadsmission
Ersättare
Från huvudmännen
Omom Norén Equmeniakyrkan
Monica von Schreiner Svenska kyrkan
Från enheterna
Oliver Boij Hela Människan Malmö