PRATA-projektet


PRATA-projektet syftar till att väcka samtal och tankar om våra attityder till alkohol och andra droger. PRATA står för: Personligt Reflekterad Attityd Till Alkohol.

PRATA-projektet vill väcka respektfulla och insiktsfulla samtal om våra attityder till bruk av alkohol. Utgångspunkten är att vi ska förmedla aktuell kunskap om alkohol och andra droger, och tillsammans med detta väcka respektfulla samtal. Vi vill värna varje människas förmåga att bilda sin egen uppfattning, och samtidigt skapa möjligheter att omvärdera fastslagna attityder i mötet med andras tankar och åsikter.

Projektet har utformats tillsammans med Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens Ungdom. Det har föregåtts av en enkätundersökning i samfundets församlingar som besvarats av ca 650 individer.

Vi erbjuder att besöka församlingar och föreningar för att genomföra en PRATA-samling. I denna samling presenterar vi enkätundersökningen, som är en undersökning om våra attityder till alkohol och bakgrunden till dessa attityder. Dessutom delar vi aktuell information och fakta om alkoholen idag och bruket av alkohol samt riskerna med alkoholbruk. Utifrån detta väcker vi samtal, där man får dela erfarenheter och tankar tillsammans i mindre ”runda-bords-samtal”.

Vill du arrangera en PRATA-samling i din församling/förening? Kontakta i så fall konsulent Lars-Gunnar Wettebrand, tel 0703-958915 eller lg.wettebrand@helamanniskan.se. Kontaktperson på SAM är Kjell Larsson, kjell.larsson@alliansmissionen.se.