På stadiga ben


Syftet med projektet är att erbjuda personal i förskolan att gå en tredagarskurs där teori varvas med övningar samt förslag till förbättringsarbete. Genom att hålla en hög nivå på föreläsare och innehåll, så är målsättningen att deltagande förskolor ska bli ännu bättre på att uppmärksamma och stödja barn i en utsatt familjesituation. Vi tror att förskolan kan vara en viktig aktör i samspel med andra som möter barn och familjer såsom BVC, socialtjänst, föreningsliv med flera.

Upplägget av kursdagarna:

Dag 1 och 2 är sammanhållna och innehåller föreläsningar, övningar och samtal under ledning av sakkunniga inom olika områden. Våra föreläsare representerar BUP, förskola och socialtjänst. Du finner en presentation av dem under denna fliken.

Dag 3 är åtskild från de andra dagarna med några veckor, och tanken med det är att man under dessa veckor sammanställer en enkel rapport om vad den nya kunskapen kan betyda för den egna förskolan, samt vilka åtgärder man skulle vilja se som förbättringsåtgärder. Denna rapport redovisas sedan den tredje kursdagen, och man får tillfälle att ge respons på rapporter från andra förskolor.

Genom projektets hemsida får man del av material för kursen, men också annat material som kan vara av vikt för att stärka kunskap i ämnet. Hemsidan har en öppen del för alla, samt en låst del för kursdeltagare.

www.påstadigaben.se

pa-stadiga-ben-hogupplost