Projekt


Här följer lite exempel på vad som är på gång och som vi varit med och arbetat med i Småland. Detta kan ge inspiration för dig i din förening/församling.

På stadiga ben – ett förskoleprojekt som pågår och som syftar till att utbilda förskolepersonal att bli bättre på att tidigt upptäcka och stödja barn i en socialt utsatt livssituation. Länk till projektets hemsida: www.påstadigaben.se

PRATA-projektet – en samtalsform riktad till församlingar där vi lyfter aktuella fakta i frågor som rör alkohol och droger, och där vi har ett öppet samtal om olika attityder till bruk av alkohol. PRATA står för Personligt Reflekterad Attityd Till Alkohol. Projektet genomförs i samverkan med SAM och SAU (Svenska Alliansmissionen och dess ungdomsförbund).

Vara Vettig Vuxen – en kurs för ledare och ansvariga i verksamheter där barn och ungdomar möts. Kursen syftar till att stärka barn och ungdomar som lever i familjer där det finns missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller liknande problematik.

Inspirationsdag för barnstöd – en inspirationsdag för dig som möter barn och ungdomar i arbete eller i ideellt engagemang.

Temadag om medmänsklighet – I samverkan med Svenska Alliansmissionen inbjöd vi till en temadag om medmänsklighet där vi funderade på vårt engagemang för miljö, diakoni, politik och medmänniskor i en salig blandning.