Länkar om droger


Det finns många siter som skriver om olika droger och dess användning. Somliga drivs av myndigheter, andra av mer idéburna organisationer. Här är några av dem.

  • Alkohol och Narkotika är en tidskrift som ges ut av C.A.N, men vars artiklar också finns publicerade på nätet.
  • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället.
  • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction är EUs byrå för att en objektiv överblick över EUs narkotikaproblem och en faktabaserad grund för narkotikadebatten. De ger varje år ut en rapport om narkotikaläget i Europa. Ladda ner den här.
  • popNad är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet. Den drivs av Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet.