Folkhälsomyndigheten


Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Visionen är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta människor. Under en lång tid har folkhälsan i Sverige förbättrats kraftigt. Medellivslängden ökar och även andra mått på hälsan går i positiv riktning. Totalt sett mår vi allt bättre, men skillnaderna mellan de grupper som har den sämsta och de som har den bästa hälsan tycks snarare öka än minska.

En av Folkhälsomyndighetens uppgifter är att ta fram och sprida kunskap som bidrar till att uppnå en god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndighetens site finns därför en hel del kunskaper också om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

I oktober 2019 presenterades tre forskningsprojekt – som också filmades. De textade versionerna finns här. Klicka på länkarna för att öppna filmerna i egna fönster.

  1. Inledning (7 minuter) med förklaringar.
  2. Hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige (24 minuter). Av Inna Feldman, Uppsala universitet.
  3. Socioekonomisk ojämlikhet kopplat till alkohol, narkotika och tobak (31 minuter). Av Devon Spika, Lunds universitet
  4. Alkohol, narkotika och våld i nära relationer (35 minuter). Av Gunnel Hensing, Göteborgs universitet