Aktuellt


Vi är idéburna!

Vi hör till den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, men som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Vi och andra idéburna organisationer syftar till […]

Årsstämmorna i Hela Människan Småland

Hela Människan i Kalmar län har årsstämma 2020 vid datum som publiceras längre fram. Hela Människan i Kronobergs län har årsstämma 2020 vid datum som publiceras längre fram. Hela Människan i Jönköpings […]

På stadiga ben

Här finner du hemsidan för utbildningen: www.påstadigaben.se Välkommen in på hemsidan och läs om utbildningen!

PRATA-projektet

PRATA-projektet vill väcka respektfulla och insiktsfulla samtal om våra attityder till bruk av alkohol. Utgångspunkten är att vi ska förmedla aktuell kunskap om alkohol och andra droger, och tillsammans med detta väcka […]