Aktuellt


Tobaksfakta – behövs en ”tobaksfri vecka”?

Hur farligt är det egentligen att röka? Hjälper det med varningstexter på cigarettpaketen? Hur farliga (och varför) är e-cigaretterna? Vecka 47 – 2019 är det den tobaksfria veckan och Länsstyrelserna lanserar material som hjälper oss förstå faran med tobak i alla dess former. Men ska det egentligen behövas?

Vi är idéburna!

Vi hör till den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, men som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Vi och andra idéburna organisationer syftar till […]

Årsstämmor 2020

Årsstämmor igen!
Hela Människan Småland (alla tre länen) kallar till årsstämma 2020. Varje församling i respektive län har rätt att sända två ombud. Här följer datum och plats för årsstämmorna:

På stadiga ben

Här finner du hemsidan för utbildningen: www.påstadigaben.se Välkommen in på hemsidan och läs om utbildningen!