Aktuellt


Narkotikahandeln växer i Europa

Rapporten EU Drug Markets Report 2019 visar bland annat att den tekniska utvecklingen och globaliseringen driver på och underlättar utvecklingen av narkotikamarknaden i Europa. Kriminella organisationer utnyttjar nya möjligheter att transportera och smuggla droger, […]

Tobaksfakta – behövs en ”tobaksfri vecka”?

Hur farligt är det egentligen att röka? Hjälper det med varningstexter på cigarettpaketen? Hur farliga (och varför) är e-cigaretterna? Vecka 47 – 2019 är det den tobaksfria veckan och Länsstyrelserna lanserar material som hjälper oss förstå faran med tobak i alla dess former. Men ska det egentligen behövas?

Vi är idéburna!

Vi hör till den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, men som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Vi och andra idéburna organisationer syftar till […]

Årsstämmor 2020

Årsstämmorna är inställda och framflyttade!
Hela Människan Småland (alla tre länen) har tvingats ställa in sina årsstämmor pga Coronaviruset. För två stämmor finns nya, preliminära datum. Maila konsulenten för mer info.

På stadiga ben

Här finner du hemsidan för utbildningen: www.påstadigaben.se Välkommen in på hemsidan och läs om utbildningen!