Aktuellt


Hela Människan Småland söker en konsulent, 80 %

Hela Människan är en ideell riksorganisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. Hela Människan Småland består av de tre enheterna i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Hela Människan Jönköpings län är arbetsgivare och samarbetar med de andra länsenheterna genom avtal.

På stadiga ben

Här finner du hemsidan för utbildningen: www.påstadigaben.se Välkommen in på hemsidan och läs om utbildningen!

PRATA-projektet

PRATA-projektet vill väcka respektfulla och insiktsfulla samtal om våra attityder till bruk av alkohol. Utgångspunkten är att vi ska förmedla aktuell kunskap om alkohol och andra droger, och tillsammans med detta väcka […]