Datum för årsstämmorna i Hela Människan Småland

Välkommen till våra årsstämmor under våren 2018. Varje församling i respektive län har rätt att utse två ombud.

Hela Människan i Kalmar län har årsstämma onsdagen den 21 mars kl 18.30 på Villa Shalom i Oskarshamn.

Hela Människan i Kronobergs län har årsstämma torsdagen den 22 mars kl 18.30 på Domkyrkocentrum i Växjö.

Hela Människan i Jönköpings län har årsstämma lördagen den 7 april kl 16.00 i Hillerstorps Missionskyrka.

Välkommen att anmäla er till ovanstående stämmor till lg.wettebrand@helamanniskan.se, eller ringa in anmälan till tel 0703-958915.