PRATA-projektet

PRATA-projektet syftar till att väcka samtal och tankar om våra attityder till alkohol och andra droger. PRATA står för: Personligt Reflekterad Attityd Till Alkohol.

PRATA-projektet vill väcka respektfulla och insiktsfulla samtal om våra attityder till bruk av alkohol. Utgångspunkten är att vi ska förmedla aktuell kunskap om alkohol och andra droger, och tillsammans med detta väcka respektfulla samtal.

Läs mer om projektet på denna fliken: PRATA-projektet