Välkommen till Hela Människan Småland

Läs mer om verksamheten

Temadag om psykisk ohälsa

Anställda inom Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Hela Människan bjuds in till en temadag om psykisk ohälsa onsdagen den 21 november 2018 i Fjällstugan, Jönköping. Under dagen varvas föreläsningar med samtal. Medverkar gör: […]

På stadiga ben

Här finner du hemsidan för utbildningen: www.påstadigaben.se Välkommen in på hemsidan och läs om utbildningen!

PRATA-projektet

PRATA-projektet vill väcka respektfulla och insiktsfulla samtal om våra attityder till bruk av alkohol. Utgångspunkten är att vi ska förmedla aktuell kunskap om alkohol och andra droger, och tillsammans med detta väcka […]