Välkommen till Hela Människan Småland

Läs mer om verksamheten

Faktabank

Hela Människan Småland lägger upp en enkel kunskapsbank här. Våra ambitioner är egentligen att samla kunskaper för egen del, men istället för att lägga dem på egen hårddisk kan de lika gärna […]

Årsstämmor igen! Hela Människan Småland (alla tre länen) kallar till årsstämma 2020. Varje församling i respektive län har rätt att sända två ombud. Här följer datum och plats för årsstämmorna:

Narkotikahandeln växer i Europa

Rapporten EU Drug Markets Report 2019 visar bland annat att den tekniska utvecklingen och globaliseringen driver på och underlättar utvecklingen av narkotikamarknaden i Europa. Kriminella organisationer utnyttjar nya möjligheter att transportera och smuggla droger, […]

Tobaksfakta – behövs en ”tobaksfri vecka”?

Hur farligt är det egentligen att röka? Hjälper det med varningstexter på cigarettpaketen? Hur farliga (och varför) är e-cigaretterna? Vecka 47 – 2019 är det den tobaksfria veckan och Länsstyrelserna lanserar material som hjälper oss förstå faran med tobak i alla dess former. Men ska det egentligen behövas?

Vi är idéburna!

Vi hör till den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, men som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Vi och andra idéburna organisationer syftar till […]